1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. sähkö

Sähkö halpenee mutta lasku suurenee

Sähkön hinta oli viime vuonna laskussa, mutta silti kuluttajien sähkölaskut suurenivat. Omituiseen yhtälöön ovat syynä siirtohinnat, jotka nousivat viime reippaasti. Kiinteiden maksujen osuus kotitalouksien sähkölaskusta on noin viidennes.

Kuva: YLE

Energiamarkkinaviraston katsauksen mukaan kotitalouksille myytävän sähköenergian julkinen vähittäishinta laski viime vuoden aikana noin 2,3 prosenttia. Sähköyhtiöiden tarjoushinnat seuraavat julkisia vähittäishintoja nopeammin sähkön markkinahintojen muutoksia ja ne olivatkin koko viime vuoden julkisia vähittäishintoja halvempia. Aivan viime vuoden lopulla määräaikaisten tarjoussopimusten hinta on kuitenkin kääntynyt nousuun.

Viraston mukaan sähkön kilpailuttaminen kannattaa yhä. Suurimmalle osalle sähkönkäyttäjistä on edelleenkin tarjolla paikallisen myyjän julkista vähittäishintaa edullisempia ulkopuolisten myyjien sopimustarjouksia. Keskimäärin kotitaloudet voisivat säästää noin 50 euroa ja sähkölämmittäjät noin 135-185 euroa vuodessa kilpailuttamalla sähköntoimittajansa.

Siirtohinnat nousussa

Kotitalouksien maksamat sähkön siirtohinnat nousivat viime vuonna keskimäärin 6,6 prosenttia. Sähkölämmitteiset kotitaloudet selvisivät pienemmällä, kuuden prosentin korotuksella.

Kokonaisuudessaan kotitalouksien sähkölaskuun tuli viime vuoden aikana 1,6 prosentin ja sähkölämmittäjille 1,1 prosentin korotus. Kotitalous maksoi tämän vuoden alussa sähköstään vuositasolla 10 euroa enemmän kuin vuosi sitten. Sähkölämmittäjätalouksille syntyi lisäkustannusta vuodessa keskimäärin 21 euroa.

Energiamarkkinaviraston selvityksen mukaan kiinteiden maksujen osuus kotitalouskäyttäjän sähkölaskusta oli tämän vuoden alussa noin 21 prosenttia. Kiinteät maksut ovat 2000-luvun ajan nousseet voimakkaammin kuin kulutukseen perustuvat maksut.

Erityisesti sähkön siirron hinnoittelussa kiinteiden maksujen merkitys on kasvanut. Kotitalouden maksamissa siirtomaksuissa kiinteiden maksujen osuus on nykyään noin 43 prosenttia.