Sodan arvet ovat yhä suomalaisessa psyykessä

Talvisodan veteraanit eivät saaneet purkaa riittävästi sotakokemusten synnyttämiä tunteita. Maailma muuttui rajusti sotien jälkeen, eikä tilaisuutta puhua traumat auki nykymielessä tullut monelle sodat kokeneelle koskaan. Apua ongelmiin oli vaikea löytää maassa, jossa kaikki olivat joutuneet kärsimään sodasta.

sota
Poliittisen historian tutkija Markki Jokisipilä.YLE / Kalle Talonen

Talvi- ja jatkosota määrittävät yhä suomalaisuutta hyvässä ja pahassa. Sotakokemuksia ei jälleenrakennuksen kiireessä ja muuttuneessa poliittisessa tilanteessa koskaan kunnolla purettu. Torjuntavoitosta on tullut siisti kansallinen myytti, josta nykypolven on liiankin helppo ylpeillä muistamatta ja käsittämättä välttämättä sodan kokeneiden maksamaa hintaa. Millaisen jäljen puhumatta jäänyt sota jätti suomalaiseen psyykkeeseen?

Poliittisen historian tutkija Markku Jokisipilä muistuttaa, että sotien jälkeen virallisen Suomen täytyi myötäillä tiettyyn rajaan saakka Neuvostoliiton käsityksiä. Sotatapahtumista kertomista julkisuudessa varottiin. Epävirallisissa yhteyksissä, tuvissa ja työmailla, sodan kokeneet kyllä kertasivat kokemuksiaan ja tunteet nousivat esille. Kun ympäristö kyllästyi sotajuttuihin ja nuori polvi alkoi 1960-luvulla kapinoida edellistä sukupolvea vastaan, suut sulkeutuivat jopa vuosikymmeniksi.

Sodan traumat ulottuvat myös sodassa ollutta sukupolvea pidemmälle. Markku Jokisipilä nostaa esiin sotaorvot, jotka eivät itse olleet sodassa mutta kärsivät silti suurimman mahdollisen menetyksen.

Nykyistä mikrohistorian trendiä Jokisipilä arvostaa. Yhä useampia kiinnostaa, mitä vanhemmat, iso- tai isoisovanhemmat sodassa todella kokivat. Historian tutkimus pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen.

Suomalaisen psyyken kannalta erityinen kysymys koskee sodan voittajaa. Neuvostoliiton hajoamiseen asti kukaan ei ehdottanut Suomea sotien voittajaksi. Tuon jälkeen on alettu puhua torjuntavoiton sijasta suoranaisesta voitosta huolimatta Suomen suurista alueluovutuksista. Markku Jokisipilä pitää tätä monimutkaisena näkökulmakysymyksenä. Jääkiekkotermein hän luonnehtii, että että Suomi säilytti sodan koitoksissa sarjapaikan. Muun maailman silmissä tällainen lopputulos ei näytä voitolta, vaikka se sitä oman joukkueen näkökulmasta olisikin.