1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Hiiritutkimuksesta toivotaan apua sikiön alkoholimuutosten toteamiseen

Kansainvälisen hiirillä tehdyn tutkimuksen toivotaan tuovan apua alkoholin sikiölle aiheuttamien vaikutusten diagnosointiin. Uuden hiirimallin mukaan sikiön alkoholialtistus ensimmäisellä raskauspuoliskolla saa aikaan muutoksia, jotka johtavat virheelliseen geenien luentaan. Muutokset säilyvät hiirillä läpi elämän.

terveys

Helsingin ja Washingtonin yliopistojen sekä Australian Queenslandin lääketieteellisen tutkimuslaitoksen tutkijoiden yhteisessä tutkimuksessa todettiin, että osa hiiristä sai tyypillisiä ihmisen fetaalialkoholisyndrooman piirteitä kuten pienikasvuisuutta sekä muutoksia kasvojen ja kallon muodossa.

Äidin runsaasta raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttaman fetaalialkoholisyndrooman on todettu saattavan aiheuttaa lapsissa muutoksia, mutta syndrooman syntymekanismia ei tunneta. Myös diagnosointi on haastavaa, joten siitä kärsivien lasten määrää on vaikea arvioida.

Uuden hiirimallin toivotaan paljastavan syndroomaan johtavat muutokset molekyylitasolla.

Tutkimuksen mukaan on mahdollista, että alkoholi vaikuttaa epigeneettisten muutosten kautta sikiön geenien säätelyyn. Epigeneettisillä muutoksilla tarkoitetaan muutoksia geenien ilmenemisen säätelymekanismeissa, ei itse DNA-ketjun emäsjärjestyksessä.

Virheelliseen geenien luentaan johtavat muutokset epigenomissa tapahtunevat jo kehityksen alkuvaiheessa ja säilynevät läpi yksilön elämän, tutkijat uskovat.

Tutkimuksen tavoitteena on löytää mahdolliset muuttuneet epigeneettiset merkit. Tämä auttaisi diagnosoimaan fetaalialkoholisyndrooma aiempaa tarkemmin ja varhaisemmin sekä aloittamaan siitä kärsivien lasten kuntoutus riittävän ajoissa.

Tutkimus julkaistiin PLoS Genetics -lehdessä.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi