Elintarvikevalvonta ei toteudu Torniossa

Tornion kaupungin resurssit eivät riitä terveydensuojelun valvontasuunnitelmien toteuttamiseen. Torniossa tarkastettiin viime vuonna elintarvikelain mukaisia ruokaa valmistavia laitoksia, kuten ravintoloita sekä laitos- ja keskuskeittiöitä, vajaat 120, kun tavoite on parikymmentä tarkistusta enemmän.

Tornio

Tarkastuskäyntien määrä elintarvikevalvonnan kaikkiin kohteisiin oli runsaat 150, kun tarvittava vähimmäismäärä olisi ollut liki 230 tarkastusta.

Kaupungin terveysvalvontasuunnitelma toteutui 88-prosenttisesti. Viime vuonna pääpaino oli koulujen ja päiväkotien olosuhteiden sekä uimarantojen valvonnassa.

Torniossa ei toteudu resurssien vähäisyyden vuoksi täysimittaisena myöskään tuoteturvallisuusvalvonta eikä tupakka-, lääke- ja kemikaalilakien mukainen valvonta.

Tornion kaupunki on lausunnossaan Lapin aluehallintovirastolle todennut, että osa tehtävistä on jäänyt tekemättä resurssien puutteellisuuden vuoksi.

Lähteet: YLE Perämeri