D-vitamiinin puutos ehkä myös dementian riskitekijä

Riittävä D-vitamiinin saanti on monella tapaa tarpeen terveydelle. Nyt sen on osoitettu mahdollisesti ehkäisevän dementiaa ja sitä lievempää mielentoimintojen heikkenemistä.

terveys

Neurology-lehdessä julkaistiin peräti kolme aihetta käsittelevää tutkimusta, joihin yhteensä osallistui vajaat kolmetuhatta iäkästä miestä ja naista.

Tutkimukset vaihtelivat asetelmiltaan ja yksityiskohdiltaan, mutta kahdessa niistä vähäinen veren D-vitamiinipitoisuus liitettiin suurempaan dementian tai kognitiivisten mielentoimintojen heikkenemisen todennäköisyyteen. Myös aivohalvaukset olivat yleisempiä riittämättömästi D-vitamiinia saavilla, aivokuvantamista hyödyntäneessä tutkimuksessa havaittiin.

Kolmannen tutkimuksen havainnot olivat epäselvempiä, ja sen tehneet tutkijat löysivät vain vähänlaisesti todisteita siitä, että D-vitamiinipitoisuudet vaikuttaisivat mielentoimintojen heikkenemiseen.

Tutkimuksia kommentoiva tohtori Joshua W. Miller huomauttaa, ettei D-vitamiinipitoisuuden ja dementian yhteys vielä tarkoita, että D-vitamiinin riittävyys tai sen saannin lisääminen ehkäisee dementiaa. On myös mahdollista, että alkanut mielentoimintojen heikkeneminen heijastuu ihmisen käytökseen ja elintapoihin, mikä johtaa myös D-vitamiinin saannin vähenemiseen.

Lisätutkimuksia odottaessa lääkärien olisi kuitenkin syytä tiedostaa, että monet heidän iäkkäistä potilaistaan saavat liian vähän D-vitamiinia, hän kirjoittaa.

Suomessa lievä D-vitamiinin puutos on talvisaikaan arviolta seitsemällä kymmenestä kasvuikäisestä ja puolella keski-ikäisistä.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim