Ekorakentaminen vähentää Suomen ilmastopäästöjä

Valtioneuvosto hyväksyi loppuvuodesta tulevaisuusselonteon viitoittamaan tietä kohti vähäpäästöistä Suomea. Selonteossa asetetaan tavoitteeksi vähentää Suomen ilmastopäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Yle Uutisten artikkeliarkisto
YLE

Lohjalainen arkkitehti Matti Kuittinen sanoo että näin kunnianhimoiseen tavoitteeseen pääsemiseksi on selvää, että kaikkien yhteiskunnan osa-alueiden tulee olla siinä mukana ja tarvitaan hyvin käytännöllisiä keinoja.

-Ekotoimivakoti.fi –sivusto haluaa olla yksi pelin avaus, jonka toivomme olevan monet vuodet palvelemassa tavoitetta. Sivuston päävastuu on työtehoseuralla.

Mitä on ekotoimivuus

Ekotoimisuus tarkoittaa kodin kohdalla sitä että kun koti toimii paremmin niin se on myös ympäristöystävällisempi. Jos koti on kerralla suunniteltu kuntoon niin, että se joustaa asukkaan elinkaaren eri vaiheessa niin asunnon muutostarve vähenee. Hyvin suunniteltu koti on helpompi huoltaa ja siivota, jolloin vähennetään myös ympäristökuormaa.

Suunnittelu alkaa tarpeista

Ekotoimiva koti syntyy asukkaan ja arkkitehdin yhteistyön tuloksena. Ensin selvitetään asunnon toiminnot ja sen jälkeen mitoitetaan tilat.

Ekotoimivakoti.fi -sivusto on tarkoitettu erityisesti arkkitehdeille, insinööreille, rakennusliikkeille ja omakotien rakentajille, jotka ovat suunnittelemassa taloaan.

Lähteet: Yle/ Minna Hakala