Krooninen kipu muokkaa aivoja

Kipuun liittyviä mekanismeja on ymmärretty huonosti, mutta uudet tutkimukset avaavat uusia polkuja niiden selvittämiseksi. Niissä on huomattu muun muassa, että krooninen kipu muovaa aivokuorta.

terveys

Kroonisen kivun keskushermostollisista mekanismeista on tiedetty todella vähän. Nyt on selvitetty, että sillä on myös pysyviä vaikutuksia aivoihin. Uudessa tutkimuksessa oli mukana kahdeksan virusinfektioihin liittyvästä kivusta ja kahdeksan CRPS-kipuoireyhtymästä kärsivää potilasta. Heidän tuloksiaan verrattiin terveisiin henkilöihin.

– Krooninen kipu näyttää muovaavan aivoja siten, että tuntoaivokuoren niin sanotut edustusalueet olivat pienentyneet kroonisilla kipupotilailla. Pienentyminen näytti olevan suhteessa kroonisen kivun määrään, Nuutti Vartiainen, lääkäri ja tutkija Helsingin yliopistosta. Tutkimuksen tekoaikaan hän oli töissä Kylmälaboratorion aivotutkimusyksikössä Teknillisessä korkeakoulussa, joka kuuluu nykyisin Aalto yliopistoon.

Tehokkaat hoidot puuttuneet

Terveillä ihmisillä liikeaivokuori reagoi hyvin voimakkaasti akuuttiin kipuun. Kipuoireyhtymästä kärsivillä potilailla reagointi taas oli selvästi madaltunut. Mitä enemmän näin oli käynyt, sitä kovemmasta kivusta potilaat kärsivät ja sitä huonompi puristusvoima kädessä oli.

- Voidaan siis ajatella, että krooninen kipu väsyttää liikeaivokuorta ja heikentää sen toimintaa. Se puolestaan selittää CRPS-potilaiden motorisia oireita, kuten huonontunutta kosketusaistia, kömpelyyttä ja puristusvoiman heikkoutta, Vartiainen sanoo.

CRPS:n hoito on tähän asti ollut hyvin hankalaa. Suurin osa CRPS -potilaista paranee spontaanisti, mutta osalle se jää krooniseksi. Tehokkaita hoitoja ei ole ollut.

Kipuoireyhtymästä vähän tietoa

CRPS-kipuoireyhtymää on tähän asti ymmärretty huonosti. Nyt kun ymmärretään, miten kipupotilaan aivot toimivat, voidaan miettiä hoitokeinoja tarkemmin. Enää ei voida enää puhua vain raajakivusta.

- Pitäisi puhua sairaudesta, jossa koko keskushermosto on osallisena. Siinä ei ole kysymys pelkästään raajakivusta vaan sairaus on kokonaisvaltaisempi, Vartiainen sanoo.

Akuutti TV2:ssa tiistaina 19.1. kello 19.20.

Lähteet: YLE Akuutti