Puskaradio tuo ulkomaisia potilaita Suomeen

Osa Suomen yksityisistä klinikoista tavoittelee asiakkaita myös ulkomailta. Suomeen matkustaa jopa Kiinasta asti potilaita leikkauksiin ja sädehoitoon.

terveys

Esimerkiksi kuopiolaisten Cordia- ja Lasaretti-sairaaloiden ylilääkäri Kaija Huttunen arvioi, että potilaista viitisen prosenttia on Venäjältä. Tieto sairaaloiden sydän- ja muista leikkaushoidoista on kulkenut enimmäkseen puskaradion kautta. Aktiivinen markkinointi on vähäistä.

- Meillä on ollut kotisivut käännettyinä venäjän kielelle jo useamman vuoden ajan. Olemme myös Venäjän Googlessa, Huttunen kertoo.

Sairaaloilla on myös palveluksessaan venäjää äidinkielenään puhuva työntekijä, joka toimii tulkkina ja huolehtii muutoinkin venäläisistä asiakkaista.

Kiinalaisia sädehoitoon

Helsinkiläisellä syöpäsairaalalla Docrateksella ulkomaisten potilaiden osuus on lähes viidennes, ja osuus kasvaa. Lukumääränä se tarkoittaa muutamia kymmeniä.

Toimitusjohtaja Harri Puurusen mukaan potilaita on käynyt Itämeren maista, mutta myös Amerikasta ja Kiinasta.

- Meillä on tarjolla hoitoja, joita ei välttämättä ole saatavilla laajalti eli aivan uusia, viimeisimpiä hoitomenetelmiä. Potilaat hakeutuvat näihin uusimpiin hoitoihin meille.

Tietoa suomalaisen syöpähoidon tasosta ja tuloksista välittyy muun muassa ulkomaisten yhteistyökumppaneiden ja internetin kautta, Puurunen kertoo.

Osaamista Bakuun

Suurista ketjuista esimerkiksi Terveystalo Oy:ssä ulkomaisten potilaiden osuus on vielä marginaalinen.

Toisaalta Terveystalo tarjoaa osaamistaan ulkomailla. Se on mukana hedelmöityshoitoklinikoissa Pietarissa, Riiassa, Bakussa ja Lissabonissa.

Yksityisten sairaaloiden mukaan ne voisivat ottaa ulkomaalaisia potilaita selvästi enemmän kuin heitä nykyisin tulee. Huippuosaamista ja kapasiteettia riittää, Docrateksen toimitusjohtaja Puurunen sanoo.

- Haasteellista tässä ovat nimenomaan kontaktit eli kuinka meistä ja muista suomalaisista toimijoista tiedetään siellä ulkomailla, hän pohtii.

Miten resurssit riittävät?

Yksityisten toimijoiden mielestä kasvavatkaan ulkomaiset potilasmäärät yksityisklinikoilla eivät vaikuttaisi suomalaisten palveluihin julkisella sektorilla.

Docrateksen syöpäspesialistit ovat toimitusjohtaja Puurusen mukaan tulleet muualta yksityissektorilta ja lääketeollisuudesta.

Kuopiossa yliopistollisen sairaalan nukutuslääkärit uhkasivat muutama vuosi sitten irtisanoutua palkkasyistä. Ylilääkäri Huttusen mukaan Cordian ja Lasaretin anestesiologit ovat Ruotsista, Virosta ja Suomen muilta paikkakunnilta.

Tuhansia potilaita julkisella puolella

Itse asiassa julkinen sektori hoitaa ulkomaalaisia potilaita määrällisesti paljon enemmän kuin yksityisklinikat. Terveyskeskuksiin ja julkisiin sairaaloihin tullaan yleensä äkillisen sairastumisen vuoksi.

Kela tilastoi näitä hoitoja viime vuonna ensimmäistä kertaa. Tammi-marraskuussa julkisella puolella hoidettiin lähes 12 000 sellaista ulkomaalaista potilasta, jotka eivät ole Suomen sairausvakuutuksen piirissä. Nämä olivat joko EU-kansalaisia tai sellaisista maista, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus. Tämän vuoksi tilastossa eivät näy esimerkiksi venäläiset potilaat.

Matkailijamäärään nähden venäläisiä potilaita joutuu sairaalaan varsin vähän. Esimerkiksi Etelä-Karjalan keskussairaalassa heitä käy pari - kolme viikossa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa muutamia kymmeniä vuodessa.

Lähteet: YLE Uutiset / Kaija Kervinen