1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. pelastustoimi

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintavalmius parani

Vuonna 2009 Satakunnassa oli 2659 kiireellistä pelastustehtävää. Pelastustehtäviin ehdittiin tavoitteellisen toimintavalmiusajan puitteissa 95% kaikista tapauksista.

Kuva: YLE

Haasteita pelastustoiminnan järjestämisen kannalta muodostuu alueille, jotka ovat harvaanasuttuja ja sijaitsevat kaukana palokunnasta. Satakunnassa näillä alueilla tapahtui 889 kiireellistä pelastustehtävää.

- Vaikka kokonaisuutena palokuntien toimintavalmiusajat paranivat viime vuoden aikana, on edelleen erittäin tärkeää huolehtia onnettomuuksien ehkäisystä. Erityisesti harvaanasutuilla seuduilla korostuvat ihmisten omat toimenpiteet onnettomuuden sattuessa. Oikeilla toimenpiteillä vähennetään onnettomuuksia ja niistä aiheutuvien vahinkojen vaikutuksia, sanoo pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Ilkka Horelli.

Vuonna 2008 Satakunnan pelastuslaitoksen toimintavalmiustavoite toteutui 93 % kiireellisistä tehtävistä.

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintavalmiutta seurataan Lounais-Suomen aluehallintovirastossa. Palokunnan toimintavalmiusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka palokunnalta kuluu pelastusyksikön hälyttämisestä siihen, kun yksikkö saapuu onnettomuuspaikalle. Palokunnan toimintavalmiudelle asetettu tavoiteaika perustuu alueelliseen riskikartoitukseen, joka lasketaan alueen väestön ja kerrosalan tai tieliikenneonnettomuustiheyden mukaan. I-riskiluokan alueelle palokunnan tulee saavuttaa onnettomuuskohde kuudessa minuutissa, II-riskiluokan alueella 10 minuutissa ja III-riskiluokan alueella 20 minuutissa. IV-riskiluokan alueella toimintavalmiusaika voi olla pidempikin.