Kemikaali- ja tupakkalain valvonta takkuaa Itä-Suomessa

Kemikaali- ja tupakkalain valvonnassa on puutteita. Itä-Suomen joissakin kunnissa valvonta ei toteudu lainkaan ja myös terveydensuojelulain valvonta on puutteellista.

tupakkalaki
Työnsaantia Nastolasta tupakointi ei estä.YLE / Antti Karhunen

Itä-Suomen aluehallintoviraston mukaan nykyisillä valvontaresursseilla ei voida taata elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kemikaalilain valvontaan kuuluvat muun muassa tuotteiden päällysmerkintöjen sekä myrkyllisten kemikaalien säilytyksen valvonta. Tupakkalain valvonnassa on kyse muun muassa tupakointikieltojen ja alaikäisille myynnin valvonnasta.

Viraston mukaan kunnallisten ympäristönterveydenhuollon viranomaisten valvontakäyntien tiheys ei täytä annetuja ohjeita yhdessäkään valvontayksikössä Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa. Valvonnan tason on määritellyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Aluehallintoviraston mukaan terveydensuojelulain valvonnassa pääpaino on ollut talousveden ja uimaveden laadun valvonnassa, mutta esimerkiksi koulujen ja päiväkotien terveydellisten olojen valvonta on ollut lähes olematonta.

Kunnat saavat valvonnasta tuloja, jotka on nykyisen lainsäädännön mukaan tarkoitettu ympäristöterveydenhuollon valvonnan voimavarojen kehittämiseen, kuten lisähenkilöstön palkkaamiseen. Aluehallintoviraston mukaan vain yksi itäsuomalainen kunta käytti näitä tuloja lisähenkilöstön palkkaamiseen. Osassa kunnista valvontamaksuja ei peritty lainkaan ja osassa maksut on ohjattu kunnan budjettiin.

Aluehallintoviraston mukaan valvonnan saaminen valtakunnallisen ohjeistuksen tasolle vaatii kunnilta pikaisia korjaavia toimenpiteitä.

Lähteet: YLE Savo