Kuluttajien luottamus pysynyt vahvana

Kuluttajien luottamus talouteen on pysynyt keskimääräistä vahvempana. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työllisyyskehityksestä paranivat tammikuussa edelliskuuhun verrattuna. Työllisyysodotukset pysyivät synkkinä, ja arviot omista säästämismahdollisuuksista heikkenivät. Kuluttajat pitivät silti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle.

talous
Ihmisvilinää kauppakeskuksen käytävällä
YLE

Tilastokeskuksen laskema kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 14,5, kun se joulukuussa oli 14,4 ja marraskuussa 10,9. Luottamus oli samalla selvästi vahvempi kuin vuosi sitten.

Yli puolet kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. 14 prosenttia arvioi talouden huononevan.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa runsas neljännes kuluttajista. Joka kymmenes pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa.

Työttömyys askarruttaa

Kuluttajista 19 prosenttia odotti tammikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 51 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat vuosi sitten vielä synkemmät: 7 ja 80 prosenttia.

Töissä olevista 10 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 26 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 44 prosenttia arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 19 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kauppaan ja pankkiin

Kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi viihde-elektroniikan ja harrastusvälineiden hankintaan sekä matkailuun seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden tammikuussa 16 ja 6 prosenttia.

Tammikuussa 56 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Inflaation odotetaan nousevan 12 kuukauden aikana 1,9 prosenttia.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 4. - 19. tammikuuta 1 421 Suomessa asuvaa henkilöä.

Lähteet: YLE Uutiset