Kuopion väliintulo maakaupoissa laillinen

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut sitkeän riidan Savilahden kylän maakaupoista. KHO:n mukaan Kuopion kaupunki ei rikkonut lakia kun se hankki maa-alueita yritystoimintaan etuosto-oikeudella.

maakauppa

Kaupunginhallitus käytti etuosto-oikeuttaan kun se hankki kaksi Lohja Rudus Oy:n havittelemaa maa-aluetta kesällä 2007. Vapaaehtoiset kaupat kaupungin ja maa-alueet omistaneen yrityksen kanssa olivat kariutuneet.

Väliintulollaan kaupunki halusi turvata sen, että Sorsasalosta saataisiin helpotusta huutavaan yritystonttipulaan.

Lohja Ruduksen mielestä kaupungin väliintulo maakauppoihin ei johtunut pelkästään tonttipulasta vaan siitä, että kaupunki oli myös kiinnostunut alueelta louhittavasta kiviaineksesta Kallan siltojen rakentamista varten.Yhtiö katsoi, että kaupungin väliintulo sen jo sopimaan maa-kauppaan rikkoi yhtiön omaisuuden suojaa.

Lohja Ruduksen mukaan kaupungin menettely aiheutti yhtiölle huomattavat menetykset ja vaaransi koko Kuopion alueella harjoitettavan kiviliiketoiminnan.

KHO:n mielestä yhtiöltä saamatta jääneet edut ja kunnan mahdollisuus hankkia alueet vapaaehtoisilla kaupoilla eivät tehneet etuosto-oikeuden käyttämisestä laitonta. Kuopion hallinto-oikeus oli jo aiemmin päätynyt samalle kannalle.

Lähteet: YLE Savo