1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Emäsalo

Metsähallitus tekee ennallistamistöitä

Metsähallituksen luontopalvelut tekee luonnonhoito- ja ennallistamistöitä valtion suojelualueella Kyyveden pohjoisosassa. Talvitöitä tehdään Haukivuoren Emäsalonniemessä parin viikon ajan.

Emäsalo
Ennallistamistyöt käynnissä.
Metsähallituksen luontopalvelut tekee luonnonhoito- ja ennallistamistöitä.Metsähallitus

Syksyllä puolestaan siirrytään Kyyveden saariin. Ennallistamisella nopeutetaan luonnonmetsien piirteiden kehittymistä entisiin talousmetsiin.

Tavoitteena on lisätä lahopuun määrää ja monipuolistaa puustoa. Emäsalonniemessä lahopuun määrää lisätään vaurioittamalla ja kaatamalla mäntyjä.

Lisäksi lehtokasvillisuuden ja valkoselkätikan elinmahdollisuuksia parannetaan vähentämällä pieniä kuusia. Alueella liikkuvat saattavat havaita ennallistamistyöt moottorisahan äänistä ja risujen polton aiheuttamasta savusta. Kaikkiaan ennallistamistöitä tehdään Kyyvedellä noin 30 hehtaarin alueella.

Lähteet: YLE Etelä-Savo

Lue seuraavaksi