1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. plumbing

Metroasemien vesijohdot suhteellisen hyvässä kunnossa

HSY Vesi ei löytänyt Helsingin maanalaisista tiloista suuria puutteita kartoituksessaan. Toimintaohjeita ja karttoja vastaisen varalle on kuitenkin tarkennettu.

Kuva: YLE

Helsingin seudun ympäristöpalveluihin kuuluva HSY Vesi käynnisti maanalaisten tilojen riskikartoituksen marraskuussa Rautatieaseman suurvuodon jälkeen.

Maanalaisten metroasemien lisäksi kartoitettiin muutamia muita riskialttiina pidettyjä maanalaisia tiloja, kuten Kampin keskus bussiterminaaleineen, jalankulkutunnelit Sokoksen ja Forumin alapuolella ydinkeskustassa ja liikenteenvalvontakeskus Töölössä.

Vesijohdot korjauksen tarpeessa Itäkeskuksessa ja liikenteenvalvontakeskuksessa

Maanalaisten riskikohteiden vesijohtojärjestelyistä ei löydetty vakavia puutteita, mutta tarkastuksissa huomattiin, että vesijohtoja on syytä silti saneerata suunniteltua nopeammin Itäkeskuksen metroasemalla ja liikenteenvalvontakeskuksessa. Itäkeskuksen vesijohdot ovat 70-luvulta ja liikenteenvalvontakeskuksen 30-luvulta.

Korjauksen aikataulusta päättävät yhdessä HSY, Rakennusvirasto ja HKL.

Kartoituksen perusteella työntekijöille laadittiin uudet toimintaohjeet ja entistä tarkemmat sulkukartat. Sulkukartoista käy ilmi, mitkä sulkuventtiilit suljetaan ensin vesivahingon sattuessa. HSY:llä on ollut kyseiset kartat aiemminkin, mutta nyt ne ovat entistä selkeämmät.

Tarkastuksissa löydettiin myös muutamia katupäällysteen alle jääneitä sulkuventtiileitä. Lisäksi betonikanaaleissa havaittiin muutamia tiivistämättä jääneitä aukkoja, joista muut toimijat ovat vieneet läpi putkia ja kaapeleita. HSY Vesi korjaa havaitut sulkuventtiileiden puutteet ja huolehtii, että betonirakenteiden läpiviennit tiivistetään.

Vesijohtoja ympäröivät erikoisrakenteet uhkana

HSY Vesi (ent. Helsingin Vesi) käynnisti maanalaisten julkisten tilojen riskikartoituksen marraskuussa välittömästi sen jälkeen, kun Rautatieaseman suurvuodossa 8.11.2009 vuotovesi pääsi purkautumaan betonirakenteessa olleesta reiästä Asematunneliin ja siitä edelleen alas metrotunneliin Rautatientorin metroasemalle.

Riskikartoituksessa tarkasteltiin riskejä erityisesti kohteissa, joissa vesijohtovuodosta voisi aiheutua henkilövahinkoja.

Kartoituksen lähtökohtana oli, että erityisen riskin aiheuttavat muut kuin maahan asennetut vesijohdot, sillä erikoisrakenteista vesi ei välttämättä ohjaudu vuototilanteessa suoraan maan pinnalle.

Rautatieaseman edustalla Kaivokadulla sijaitseva betonikanaali, johon marraskuussa hajonnut vesijohto oli sijoitettu, oli juuri tällainen erikoisrakenne. Se oli suunniteltu purkamaan vuotovesi ylivuotokaivoista kadulle, mutta vesi pääsi Asematunneliin suunnitelmien vastaisista rei’istä.