Fortumin tuloskunto säilyi

Energiayhtiö Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto nousi vuoden viimeisellä neljänneksellä 570 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavan ajan 508 miljoonasta eurosta. Tulos ennen veroja taas laski loka-joulukuussa 570 miljoonaan euroon edellisvuoden 605 miljoonasta eurosta. Liikevaihto heikkeni 1 563 miljoonaan euroon edelllisvuoden 1602 miljoonasta eurosta.

talous

Fortumin aikoo pitää osinkonsa ennallaan. Keväällä jaettava osinko on 1,00 euroa osakkeelta.

Sähkön kulutus väheni Pohjoismaissa viime vuonna noin 5 % edellisvuodesta. Tavanomaista kylmempi sää ja teollisuustuotannon vilkastuminen paransivat sähkön kysyntänäkymiä vuoden loppua kohden. Fortum arvioi, että pohjoismaisen sähkön kysyntä elpyy vuoden 2008 tasolle vuosina 2012-2014

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula sanoo yhtiön tilinpäätöstiedotteessa hyvän tuloskunnon jatkuneen yli epävakaiden aikojen.

- Paransimme toiminnallista tulostamme vuoden takaisesta ja vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi selvästi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Onnistuneiden ja johdonmukaisten suojausten ansiosta Fortumin saavuttama sähkön myyntihinta ylitti selvästi Nord Poolin keskimääräisen systeemihinnan vuonna 2009, sanoo toimitusjohtaja Kuula.

Kuulan mukaan ydinvoiman tuotantomäärät olivat suunniteltua alhaisemmat. Tämä johtui huoltoaikataulujen venymisestä ruotsalaisissa, osaomistetuissa ydinvoimalaitosyksiköissä.

Toimitusjohtaja Tapio Kuulan mukaan Fortumin Venäjän liiketoiminta on pysynyt hyvin tavoitteissaan tehostamisen ansiosta. Lisäksi sähkön hinta on nousussa Venäjällä. Kuula arvioi, että Venäjän taloudessa pahin on ohitettu.

Lähteet: YLE Uutiset