Ennätysmäiset hirvituhot Lapissa

Hirvituhot olivat ennätysmäiset viime vuonna Lapin yksityismetsissä. Lapin metsäkeskus on arvioinut, että hirvituhojen korvaukset nousevat metsäkeskuksen alueella lähes 1,2 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin korvauksia kertyi vain noin 100 000 euroa.

metsäkeskukset
Hirvivahingot.Lapin metsäkeskus

Pahimmat tuhoalueet ovat Sallassa, Sodankylässä ja Kemijärvellä. Laajimmat tuhot olivat Sallassa.

Hirvivahinkoja on todettu viime vuonna 4 500 hehtaarin alueella. Pelkästään Sallassa vahinkoja oli 1 500 hehtaarin alueella.

Uusi laki lisäsi hakemuksia

Vahinkohakemuksia tehtiin 410. Lapin metsäkeskus olettaa , että korvaushakemusten suuri määrä johtuu uuden riistavahinkolain voimaantulosta. Uusi laki tuli voimaan viime vuoden joulukuussa, mutta lakia on sovellettu jo vuonna 2009 maastossa arvioituihin hakemuksiin.

Lakimuutoksen yksityisen metsänomistajan kannalta tärkein asia oli 250 euron oma-vastuun jääminen pois.

Lapin metsäkeskuksesta todetaan, että lakimuutos saikin metsänomistajat liikkeelle koko Lapin läänissä ja tämä näkyy vuoden 2009 arvioiduissa pinta-aloissa ja korvaussummissa.

Pahin tuhotalvi miesmuistiin

Metsätaloustarkastaja Kari Välikangas Lapin metsäkeskuksesta sanoo, että suurin syy rajusti kasvaneisiin arviopinta-aloihin ja korvausmääriin oli kuitenkin pahin tuhotalvi miesmuistiin itäisen ja koillisen Lapin alueella (Salla, Sodankylä, Kemijärvi ja Pelkosenniemi).

-Talvella 2008-2009 hirvien aiheuttamat tuhot olivat pääsääntöisesti taimikkotuhoja ja erityispiirteenä oli se, että tuhot kohdistuivat hyvin mataliin, jopa alle 0,5 metrin taimikoihin.

Hirvivahinkokorvauksia ovat oikeutettuja saamaan yksityiset metsänomistajat. Sen sijaan Metsähallitus, metsäyhtiöt, kunnat ja seurakunnat eivät voi saada korvauksia hirvien aiheuttamista vahingoista, joten näille metsänomistajille aiheutuneet vahingot eivät näy vahinkotilastoissa. Tällä on suuri merkitys, sillä valtion maita on Lapin läänin alueella 2/3 metsätalousmaan pinta-alasta.

Lähteet: YLE Lappi