Näin lumen syvyys mitataan

Ilmatieteen laitos mittaa lumen syvyyttä lukuisia kertoja päivässä. Lunta voidaan mitata joko perinteisellä mittatikulla tai automaattimittarilla, jotka ovat yleistyneet viime aikoina. Mittauspisteitä on ympäri Suomea noin 100. Syvyysmittari kertoo vain yhden paikan lumimäärän, joten lumen syvyys voi paikkakunnalla vaihdella paljonkin mittauspaikan ulkopuolella.

Kotimaa

Nykyään automaattimittarit yleistyvät kovalla vauhdilla lumen syvyyden mittaamisessa. Niiden päässä olevasta ultraäänilähettimestä lähtee pulssi, joka heijastuu lumen pinnasta ja mittaa lumihangen syvyyden.

Lumen syvyyden mittauspisteet sijaitsevat yleensä tasaisella paikalla säähavaintoasemien yhteydessä. Mittarit on sijoitettu mahdollisimman hyvin alueen lumimäärää edustavalle paikalle. Mittarien läheisyydessä ei saa olla esimerkiksi kasvillisuutta tai muuta sellaista, joka kasaisi paikalle lunta.

- Pyrimme saamaan mahdollisimman luotettavan tuloksen, mutta täydellistä tulosta lumen syvyydestä on mahdotonta saada, kertoo meteorologi Hannu Valta Ilmatieteen laitokselta.

Lentoasemien mittauspisteissä on usein ongelmana avoimella alueella puhaltava tuuli, joka saattaa vähentää lumen määrää mittarissa. Haastavaa on myös lumen mittaaminen kovalla pakkasella, jolloin lumi pöllyää helposti paikasta toiseen. Luottavimmat tulokset lumen syvyydestä saadaan märemmällä lumella.

Tietyissä paikoissa, kuten Jokioisissa tehdään myös erillisiä tutkimuksia lumen syvyydestä niin, että maastoa kierretään ja lumen syvyyttä mitataan eri paikoissa.

Lähteet: YLE Uutiset