Päivystykselle ehdotetaan yhtenäisiä kriteerejä

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa päivystyshoidolle yhtenäisiä perusteita koko maahan. Lähipalveluna tulisi järjestää päivystys, jossa arvioidaan hoidon tarve sekä hoidetaan lieviä sairauksia ja vammoja.

Kotimaa
YLE

Sen sijaan erityistason päivystystä sekä yöaikaisia leikkauksia ja riskisynnytyksiä tulisi keskittää osaamisen varmistamiseksi, työryhmä katsoo.

Työryhmä toteaa raportissaan, että kiireellistä päivystyshoitoa tarvitsevien hoitoon pääsy ei ole Suomessa nykyisin yhdenvertaista eikä annettu hoito ole aina korkealaatuista.

Viime vuosina terveyskeskuspäivystysten järjestelyjä ovat ohjanneet kuntien säästöpaineet ja lääkärivaje. Päivystystoimintoja on ulkoistettu ja monissa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa päivystyspotilaiden hoito on jäänyt kokemattomien ja tiheään vaihtuvien lääkäreiden harteille, työryhmä toteaa.

Erikoissairaanhoidossa ei puolestaan ole työryhmän mielestä kyetty riittävästi sopimaan joustavasta alueellisesta yhteistyöstä ja keskinäisestä työnjaosta. Sen vuoksi päivystys on järjestetty pirstaleisesti monessa yksikössä. Työryhmän mukaan tämä on erittäin kallista ja vaarantaa laadun sekä potilasturvallisuuden.

Työryhmä ehdottaa erityispäivystyksen keskittämistä

Työryhmä ehdottaa koko maahan yhteisiä päivystyskriteereitä, joissa keskeisiä vaatimuksia ovat ammattiosaaminen, korkea laatu ja potilasturvallisuus.

Työryhmä vaatii, että hoidon tarpeen arvio sekä lievien sairauksien ja vammojen hoito tulee saada päivystyksen lähipalveluna yhdenvertaisesti koko maassa.

Sen sijaan erityistason päivystys on työryhmän mielestä järjestetty liian monessa yksikössä. Toiminta tulisi keskittää, koska osaavia erikoislääkäreitä ei riitä nykyiseen määrään täyden palvelun sairaaloita.

Riittävän osaamisen varmistamiseksi tulisi keskittää yöaikaisia leikkauksia ja mahdollisia riskisynnytyksiä. Yöllä päivystykseen tulevat kirurgiset potilaat on arvioitava aluesairaalassa ja pienissä keskussairaaloissa. Jos leikkausta tarvitaan heti, heidät on siirrettävä keskukseen, jossa on sekä sisäelinkirurgi että ortopedi, työryhmä katsoo.

Vakavat leikkaukset, kuten neurokirurgia tulisi keskittää yliopistosairaaloihin ja kaikkein vaativimman kirurginen päivystyksen, kuten lasten sydänleikkaukset, työryhmä keskittäisi vain yhteen yliopistosairaalaan.

Työryhmä katsoo myös, että synnytysten potilasturvallisuuden parantamiseksi hätäkeisarinleikkaus tulee pystyä tekemään tarvittaessa välittömästi. Siksi sairaalassa tulee olla päivystävä gynekologi, anestesiologi ja leikkaustiimi. Lastenlääkärin kotipäivystys voi olla mahdollista sairaaloissa, joissa hoidetaan vain riskiryhmiin kuulumattomia synnyttäjiä.

Lisäksi työryhmä katsoo, että päivystysjärjestelyistä on laadittava yliopistollisen erityisvastuualueen laajuinen suunnitelma, joka ottaa huomioon sekä lähipalvelut että keskitetyt palvelut.

Työryhmä luovutti raporttinsa maanantaina peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmän työhön osallistuivat Helsingin yliopistollinen keskussairaala, sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä kansallinen ohjausryhmä sekä asiantuntijoita eri puolilta Suomea.

Lähteet: YLE Uutiset