1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Vanhanen lupaa toimia Saaristomeren tilan parantamiseksi

Pääministeri Matti Vanhanen lupaa tehostaa toimia Saaristomeren tilan parantamiseksi. Suomi myös pyrkii ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi. Vanhanen antoi sitoumuksensa osana keskiviikkona Helsingissä järjestettävää Itämeri-huippukokousta.

Kuva: Derrick Frilund / Yle

Jokainen huippukokouksen osallistuja antaa sitoumuksensa työstä Itämeren hyväksi. Tähän mennessä sitoumuksia on tehty lähes 140, ja valtiojohtajat antavat sitoumuksensa huippukokouksessa.

Kokouksen isäntiin kuuluva Vanhanen julkisti oman sitoumuksensa jo maanantaina.

Pääministeri sitoutuu siihen, että Suomessa kaikilla toimialoilla ryhdytään tehostettuihin toimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Työtä tehdään kaikilla sektoreilla koordinoidusti, samanaikaisesti ja entistä kunnianhimoisemmalla aikataululla.

Vanhanen korostaa, että toimia tarvitaan monella eri alueella, koska Saaristomeren vesien kuormitusta syntyy monista eri lähteistä.

Hallitus aikoo panostaa erityisesti maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen Saaristomereen laskevalla valuma-alueella. Toimenpiteinä ovat muun muassa lannoitteiden käytön optimoiminen, peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen, erityistoimien kehittäminen jyrkimmille rantapelloille sekä maatalouden tukirahoituksen kohdentaminen alueelle.

Suomi myös pyrkii ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi. Tavoitteena on muun muassa kehittää lannan ja yhdyskuntalietteen käyttöä fosforilannoitteeksi sekä typen kierrätystä.

Haja-asutusalueiden jätevesikuormitusta ja yhdyskuntien jätevesien typpikuormitusta vähennetään edelleen ja tavoitteeksi asetetaan, että koko Itämeren alueella siirrytään fosfaatittomiin pesuaineisiin.

Yhdessä muiden Itämeren maiden kanssa rajoitetaan alusten puhdistamattomien jätevesien pääsyä mereen. Suomi aikoo toimia aktiivisesti sen hyväksi, että Itämeri nimitettäisiin kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n erityisalueeksi, jolla mereen ei saa päästää mereen käymäläjätteitä. Samalla tehostetaan käymäläjätevesien vastaanottoa satamissa.

Lisäksi minimoidaan ruoppauksen ympäristöhaittoja ja vähennetään Itämeressä olevan fosforin määrää niin sanotun roskakalan kalastuksella sekä käyttämällä Itämeren kalaa rehuna kalankasvatuksessa, Vanhanen lupaa sitoumuksessaan.