Kaavoitus uhkaa arvokkaita kulttuuriympäristöjä

Museoviraston mukaan Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos uhkaa arvokasta kulttuuriympäristöä ja maisemaa.

kulttuuriympäristö
Hattulan Pyhän Ristin kirkko
Hattulan Pyhän Ristin kirkkoYLE Häme

Yleiskaavan tavoitteissa on korostettu Hattulan rakennetun kulttuuriympäristön arvoa sekä maisemien huomioimista kaavoituksessa. Näitä tavoitteita ei ole kuitenkaan riittävästi siirretty itse osayleiskaavaan, sanoo tutkija Kaija Kiiveri-Hakkarainen Museovirastosta.

Kaava-alue on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja sille sijoittuu myös valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.

Suurimmat ristiriidat osayleiskaavaluonnoksen ja kulttuuriympäristöjen välillä ovat Hattulan Pyhän Ristin kirkkoon liittyvän, valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön sekä nk. Tiilitehtaan rannan kohdalla. Molemmat sisältyvät myös valtakunnallisesti merkittävään "Vanajaveden laakso ja Aulanko" -maisema-alueeseen.

Museoviraston lausunnon mukaan uudet asuntoalueet Hattulan vanhan kirkon ympäristössä ja nk. Tiilitehtaan rannassa ovat sekä kulttuuriympäristöön liittyvien valtakunnallisten tavoitteiden että maakuntakaavan vastaisia. Lisäksi ne eivät täytä muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitukselle asettamia yleisiä tavoitteita.

Lähteet: YLE Häme