Talvivaaran uraani puhututtaa sotkamolaisia

Keskiviikkoiltana Vuokatissa käyty uraanihanketta koskeva keskustelutilaisuus ei kuitenkaan herättänyt suuria tunteita. Kaivosyhtiö asiantuntijoineen kertoi yksityiskohtaisesti uraanin vaikutuksista alueen ihmisten elämään.

Kuva: YLE / Ville Kinnunen

Vuokatin Sokos-hotellin auditoriossa oli satakunta asukasta kuuntelemassa kaivosyhtiön selvitystä uraanin tuotannon aloittamisesta. Talvivaaran kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja Pekka Perä korosti, että yhtiö halusi tulla kertomaan asiasta lähiseudun asukkaille ennen kuin mitään toimenpiteitä aloitetaan.

Mukana tilaisuudessa oli asiantuntijoita, jotka kertoivat yleisölle uraanista malmina, sen vaikutuksista luontoon ja ihmisiin. Kaivosyhtiön viesti lähialueen asukkaille oli se, että Talviaarasta saatavan uraanin säteilyarvot ovat terveydelle lähes riskittömiä.

Esitysten jälkeen asiantuntijat vastasivat yleisön kysymyksiin. Paikalle saapuneet tiedustelivat muun muassa uraanin uuttomenetelmän turvallisuudesta sekä siitä, kuinka urnaani estetään isompina pitoisuuksina valumasta vesistöihin.

Malttia mutta vähän myrskyäkin

Tilaisuudessa kävi selväksi, että kansalaisten vaikuttamismahdollisuus on enää pieni. Valtaosa hyväksyi selvitykset, ja asian keskeneräisyyden vuoksi moni jäi odottamaan lisätietoa tuotannon aloittamisesta. Sotkamolainen Jukka Suutari oli tyytyväinen illan antiin.

- Tilaisuus oli asiallinen. Hyviä kysymyksiä ja kaikkiin tuntui löytyvän vastauksia.

Jukka Suutari kiitteli sitä, että kaivosyhtiö tuli jo varhaisessa vaiheessa kertomaan ihmisille aiheesta. Uraani ei Suutaria arveluta.

- Ei minua arveluta, päinvaston. Tässä selvisi miten pieniä pitoisuudet ja ainemäärät ovat siellä maastossa. Ei mitään sellaista kuvaa tullut, että uraanista ja sen talteenotosta tulisi mitään riskiä. Riskit tuntuivat olevan jossain muualla kuin kaivostoiminnassa.

Joukosta löytyi paljon niitä, joita kiinnosti uraania enemmän Talvivaaran muun tuotannon aiheuttamat pöly- ja meluhaitat. Kaiken kaikkiaan Talvivaaran vaikutus lähialueisiin höystettynä uudella uraanikeskustelulla on monelle arka aihe. Sanottavaa riittää, mutta aiheesta ei olla valmiita puhumaan omalla niemellä. Nimettömänä pysyttelevä sotkamolaismies paljasti omat tunteensa pinnan alta.

- No kyllä siellä hyviä vastauksia oli, mutta kyllähän se arveluttaa, kun se uraani on niin vaarallista ainetta. Ja minä vastustan hanketta. Olen vastustanut alusta lähtien. Se on maailman suurin ymprästiökatastrofi. Minä olen itse suuri kärsijä, koska minulla on vaikutuspiirissä kesämökki. Sen arvo on mennyt. Siinä on ihan tarpeeksi.

Saako Kainuu liian säteilevän leiman?

Maakuntavaltuutettu (kesk.) Marisanna Jarva oli huolissaan ydinvoiman kannatuksen vahvistumisesta ja kunnan matkailuimagosta.

- Halusin ottaa esille kokonaisvastuun koko tuotantoketjusta, kun näitä uraanihankkeita tulee tänne pohjoiseen ja itään, emmekä me enää voi niihin vaikuttaa. Se on surullista.

Jarvan mielestä uraanihanke oli keksitty takaportti uraanin tuottamiseen.

- Se, mitä mieltä me olemme täällä, sillä on merkitystä. Mikä on tämän alueen yrityksen rooli ydinvoiman kehittämisessä? Ydinvoiman kehittäminen vie joka tapauksessa resursseja vaihtoehtoisten muotojen kehitämisestä.