Puola lupaa vähentää ravinnepäästöjä

Itämereen eniten ravinteita päästävä Puola on Helsingin Itämeri-kokouksessa luvannut vähentää päästöjään. Varapääministeri Waldemar Pawlakin mukaan Puola rakentaa kunnallisten jätevedenpuhdistuslaitosten verkoston, joka vähentää kunnallisten jätteiden ravinnekuormaa 75 prosenttia vuoteen 2015 mennessä.

luonto

Biohajoavan jätteen päästöt on tarkoitus samassa ajassa lähes poistaa.

Pawlakin mukaan tämä merkitsee jätevedenkäsittelyverkoston rakentamista 3 000 kilometrin alueelle. Uusia laitoksia rakennetaan 177 ja kustannukset ovat kahdeksan miljardia euroa.

Puola sitoutuu myös Itämeren suojelukomission Helcomin suosituksen, jonka mukaan fosforin määrä pesuaineissa tulisi rajoittaa alle puoleen prosenttiin.

Puheessaan Pawlak myös puuttui tilastoihin, jotka osoittavat Puolan olevan selvästi suurin Itämeren ravinnekuormittaja. Pawlak huomautti, että vaikka Puolan osuus Itämeren valuma-alueesta on 18 prosenttia, sen osuus valuma-alueen väestöstä on puolet.

Se on hänen mukaansa syynä siihen, että Puolan osuus typpi- ja fosforipäästöistä on suuri. Jos laskettaisiin päästöt henkeä kohden, Puola olisi kahdeksannella sijalla, Pawlak sanoi.

Myös Saksa puuttuu ravinnepäästöihin

Saksan ympäristöministeri Ilse Aigner kertoi, että Saksa aikoo keskittyä kolmeen alueeseen, ravinnepäästöjen vähentämiseen, laivojen ympäristöystävällisyyden parantamiseen sekä luonnon monimuotoisuuteen.

Aignerin mukaan Saksan maatalouden ravinnepäästöjä vähennetään maanlaajuisen toimintasuunnitelman avulla. Lisäksi Saksa aikoo EU:ssa taistella sen puolesta, että unioni rajoittaisi fosfaatin määrää pesuaineissa.

Valko-Venäjän luonnonvara- ja ympäristöasiain varaministeri Vitali Kulik korosti niin ikään tarvetta vähentää Itämereen kulkeutuvia ravinnepäästöjä. Kulikin mukaan Valko-Venäjä toimeenpanee kaksi veden puhtauden parantamiseen tähtävää ohjelmaa, jotka paneutuvat saasteisiin, jokiin ja paikallisten vanhojen jätevesien käsittelylaitosten uusimiseen. Hänen mukaansa Valko-Venäjällä on suuri tarve korvata vanhoja jätevesienkäsittelylaitoksia, etenkin mitä tulee ravinteisiin.

Hän toivoo myös lisää yhteistyötä naapurimaiden kanssa sekä kansainvälisesti.

Lähteet: YLE Uutiset