Talvivaaran kaivoksen tuotanto pysähdyksissä

Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen metallien talteenottolaitoksen tuotanto seisoo vetytehtaan katalyyteissä ilmenneen vian takia. Tuotantokatkos alkoi alkuviikosta ja kaivoksen johto arvelee sen kestävän ensi viikkoon.

Talvivaaran metallitehtaan valvomo. Kuva: YLE / Erno Serkosalmi

Talvivaaran henkilökunta havaitsi tammikuun lopussa, että vetytehtaan reformeriputkien lämpötilat olivat nousseet epätavallisen korkeiksi. Vian korjaamiseksi putkissa oleva katalyytti päätettiin vaihtaa kaikkiin vetytehtaan reformeriputkiin. Uudet katalyytit on nyt toimitettu tehtaalle ja niiden asennus on parhaillaan käynnissä.

- Katalyytti on kiinteä, rakeinen aine joka muuttaa propaanin vedyksi. Tällä hetkellä rakeita poistetaan ja niiden tilalle vaihdetaan uudet ja se kestää useita päiviä, kertoo kaivoksen johtaja Lassi Lammassaari.

Katalyyttien vaihto vaikuttaa kaivoksen tuotantoon huomattavasti, sillä propaanista tuotettua vetyä tarvitaan rikkivedyn valmistukseen ja edelleen nikkelin ja sinkin tuotantoon.

Yhtiön juuri julkaiseman pörssitiedotteen mukaan tuotantokatkoksen lopullisesta pituudesta riippuen ainakin 1 000 tonnia vuoden ensimmäiselle neljännekselle budjetoitua nikkelituotantoa arvioidaan siirtyvän vuoden seuraaville neljänneksille.

Tuotannon arvioidaan käynnistyvän uudelleen ensi viikon loppuun mennessä.