Kaasuputkityömaalle näytepiste Virolahdelle

Automaattisen mittauspisteen kautta pystytään seuraamaan Nord Streamin putkityömaan samentavaa vaikutusta Suomen merialueen itäkolkassa.

Nord Stream AG
YLE

Virolahdelle on tulossa näytepiste Nord Streamin kaasuputkityömaan ympäristövaikutusten seurantaa varten. Automaattisen mittauspisteen kautta pystytään seuraamaan putkityömaan samentavaa vaikutusta Suomen merialueen itäosassa.

Todennäköisyys samentaville vaikutuksille on huomattavasti suurempi itäisellä kuin läntisellä Suomenlahdella. Aloitteen näytteenottopisteestä teki Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto yhdessä Kotkan, Haminan ja Virolahden kalastusalueiden kanssa.

Nord Stream sai perjantaina luvan sijoittaa merenalaiset kaasuputket Suomen talousvyöhykkeelle. Putket on tarkoitus johtaa mereen Säkkijärven Satamalahdella alle 20 kilometrin päässä Suomen nykyisestä rajasta.

Suomen talousvyöhykkeelle putkilinja tulee vasta Loviisan kohdalla. Jo tätä ennen putkityömaa tulee olemaan kymmenien kilometrien matkalla näköetäisyydellä Suomesta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätös otti kuitenkin kantaa putkihankkeeseen vain siltä osin kuin putki kulkee Suomen vyöhykkeellä.

Lähteet: YLE Kymenlaakso