Yhteisöllisyyden puute aiheuttaa lasten syrjäytymistä

Nuoret kokevat nykypäivänä epävarmuutta ja pelkoja, jotka saattavat purkautua huolestuttavana käytöksenä. Tampereella käynnistellään monitieteellistä suurtutkimusta, jonka näkökulmana on turvallisuus ja kouluhyvinvointi.

Koulutus ja kasvatus
Ihmisen varjo maassa.
YLE

Muun muassa lisääntynyt kouluväkivalta ja nuorten itsemurhat ovat saaneet monet tahot miettimään nuorten hyvinvointia. Tampereella käynnistettävässä hankkeessa on mukana on muun muassa terveystieteen, kasvatustieteen ja sosiaalityön ammattilaisia Tampereen yliopistolta sekä tutkijoita poliisiammattikorkeakoulusta ja maanpuolustuskorkeakoulusta.

- Tämä lähti liikkeelle siitä, että me olimme erittäin huolissamme Suomen kouluampumistapauksista. Mietimme, että miksi meillä on Suomessa näin rajuja ilmiöitä. Totesimme, että tämä on niin monimutkainen asia, että sitä ei esimerkiksi turvallisuustutkijat tai rauhan ja konfliktin tutkijat kuten minä, voi yksin pohtia. Me katsoimme, että meidän on muodostettava tällainen monitieteellinen ajatuspaja, kertoo Tampereen yliopiston dosentti Pirjo Jukarainen.

Suunnitelmissa on myös tutkia rinnakkain suomalais- ja kosovolaisoppilaiden pelkoja ja epävarmuuksia. Tavoitteena on, että molemmat maat hyötyisivät ja oppisivat toistensa koulujärjestelmistä jotakin uutta.

Suuri vaara syrjäytymiseen

Pirjo Jukarainen kertoo, että valtaosa suomalaisista nuorista voi hyvin. Seassa on kuitenkin pieni joukko, joka on vaarassa syrjäytyä pysyvästi, ja syrjäytyminen lähtee liikkeelle yhä varhaisemmassa vaiheessa.

- Yksi laaja ongelma kouluissamme on se, että ne keskittyvät yksilösuorituksiin. Koulut kasvattavat aika heikosti identiteettiä ja yhteisöllisyyden tunnetta, kuulumista maailmaan ja oman elämän hallinnan tunnetta. Nuoret ovat hukassa maailmassa. Lapset ja nuoret pelkäävät yhä enemmän yksinäisyyttä ja väärien valintojen tekemistä. Tämä kertoo siitä, että meiltä puuttuu kokemus yhteenkuuluvuudesta ja yhteisöllisyydestä.

- Siinä on pitkälti syy sille, miksi meillä on Kauhajoen ja Jokelan tapaukset. Nuori on irrallaan lähiympäristöstään niin paljon, että netin vertaisverkosta täytyy hakea tukea omille ajatuksille ja koettaa löytää itseään sieltä. Mutta niin kuin tiedetään, sieltä voi päätyä löytämään ihan surkeita vaihtoehtoja, Jukarainen huokaa.

Kyse on Jukaraisen mukaan turvattomuudesta, joka näkyy muun muassa masentuneisuuden kasvuna, ilkivallan ja häiriökäyttäytymisen lisääntymisenä sekä koulukiusaamisena. Tutkimuksessa ei kuitenkaan enää katsella oireita.

- Tavallaan se on liian myöhäistä miettiä, että millä me paikataan näitä oireita. Me ei haluta lisätä valvontakameroita tai erityisluokkia, vaan miettiä, että millä me voidaan lisätä yleistä hyvinvointia kouluissa. Millä tavalla opetuksen sisältöä voidaan muuttaa niin, että se ehkäisisi positiivisella tavalla ennalta pahoinvointia.

Lapset kaipaavat onnistumisia

Jukarainen muistuttaa, että kyse ei ole opettajista, vaan opetuksen rakenteesta.

- Esimerkiksi tällainen oppiainekeskeisyys on yksi ongelma. On hyvin tiukasti rajatut oppiaineet ja niiden välillä liian vähän yhteistä. Toiminnallinen oppiminen on vähissä. Etenkin näiden poikien kohdalla olisi hyvä miettiä sitä, että onko tyttöjen ja poikien oppiminen erilaista.

- Nämä ovat tällaisia tabu-aiheita. Meillä on niin tiukka ajatus tasa-arvoisesta peruskoulusta. Silti samaan aikaan maailma odottaa yksilösuoriutujia. Me suljemme silmämme siltä erilaisuudelta, mitä oppilaissa on. Pitäisi rohkeammin miettiä sitä, minkälaisia opetusmenetelmiä voitaisiin kehittää.

Pirjo Jukarainen poistaisikin oppiainerajat ja lisäisi kouluihin mahdollisuuksia onnistua.

- Tarvittaisiin sellaisia erilaisia tapoja opettaa, että aina joissakin tilanteissa joku kokisi onnistumisen iloa. Olisi hirveän tärkeää, että jokainen lapsi löytäisi sen jutun, jossa hän on hyvä. Siitä tulee sitä keskinäistä arvostamista koululuokissa.

Tutkimus etenee nyt rahoituksen hakemisella.

- Nyt aiomme viedä tätä voimallisesti eteenpäin. Nyt on sen aika. Meidän on tehtävä jotakin sille, etteivät lapset viihdy koulussa ja että siellä on näitä isoja ongelmia. Nämä vaativat toimenpiteitä, ja meidän mielestämme niillä on kiire, Jukarainen muistuttaa.

Lähteet: YLE Tampere / Heli Keskinen