Selvitys: Pula saamen opettajista voi uhata saamen kieliä

Pula saamenkielten opettajista voi uhata saamen kielten tulevaisuutta Suomessa. Tämä tulee esiin Oulun yliopiston Giellagas-instituutin teettämässä selvityksessä, jossa on kartoitettu saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin koulutustarpeita Suomessa.

saamelaiset

Selvityksessä todetaan, että saamen kielten opettajien ja saamenkielisten aineenopettajien koulutukseen tulee panostaa tulevaisuudessa ja opettajakoulutusta voitaisiin järjestää pohjoisten yliopistokaupunkien lisäksi myös saamelaisalueella. Erityisesti huomio tulisi kiinnittää inarinsaamen ja koltansaamen elvyttämiseen.

Suomessa saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin yliopistoa opetuksesta ja tutkimuksesta vastaa Oulun yliopistossa toimiva Giellagas-instituutti. Selvityksessään Giellagas-instituutti on hakenut tietoa toimintansa kehittämisen pohjaksi.

Suomen saamelaisryhmien edustajille, saamelaisjärjestöille, eri instituutioille ja muille sidosryhmille annettiin mahdollisuus kertoa, mitä he toivovat Giellagas-instituutilta. Selvityksen tiedot kerättiin kyselylomakkeiden ja haastattelujen avulla, joita kertyi 80 kappaletta. Vastanneista 76 prosenttia asui saamelaisalueella, loput 24 prosenttia saamelaisalueen ulkopuolella.

Selvitykseen vastanneiden mukaan saamen kielten opettajia ja saamen kieliä taitavia aineenopettajia tarvitaan mahdollisimman pian. Osa vastaajista näkee opettajapulan niin suurena ongelmana, että heidän mielestään sillä saattaa olla vakavia seurauksia saamen kielten tulevaisuuden kannalta.

Lähteet: YLE Lappi