1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. työhyvinvointi

Työhyvinvointi on luottamusta ja avoimuutta

Työhyvinvointia voitaisiin parantaa lisäämällä luottamusta ja avointa ilmapiiriä työpaikoilla. Työhyvinvointi Kainuussa -selvityksen mukaan ne ovat työhyvinvoinnin paranemisen tärkeimmät elementit.

työhyvinvointi
Työhyvinvoinnin edellytys on luottamus ja avoimuus
Heikki Rönty / Yle

Selvitys osoitti, että sekä työnantaja- että työntekijäpuolella on yhteinen halu työhyvinvoinnin edistämiseen, mutta käytännön tasolla ei useinkaan tiedetä, miten asiaan voisi tarttua. Selvitys suosittaakin ulkopuolisen asiantuntijan käyttämistä ohjaamaan työhyvinvoinnin kehittämistä esimerkiksi Tekesin rahoituksen turvin. Ongelma on tiedostettu, kertoo selvityksen ohjausrymän jäsen, Elinkeinoelämän keskusliiton lakimies Kaija Pulkkinen Oulusta.

- Kun ajatellaan suomalaisen työn kilpailukykyä ja väestön ikärakenteen selvää muuttumista, niin kyllä meidän täytyy panostaa niin työelämän laatuun kuin myös tuottavuuteen yhä enemmän. On varmaa, että niin työnantaja kuin työntekijäpuolellakin tätä teemaa tarkastellaan niin tänä vuonna kuin tulevinakin vuosina hyvinkin paljon.

Käsikirjaa ei syntynyt

Selvityksen yhtenä tarkoituksena oli koota työhyvinvoinnin hyviä käytäntöjä käsikirjaksi, mutta työ osoittautui ajateltua vaikeammaksi, kertoo selvitysmies Esko Pääskylä Kajaanin yliopistokeskuksesta.

- Huomattiin, että sitä ei ole järkevää lähteä rakentamaan, koska jokainen työyhteisö on erilainen ja jokaisessa työyhteisössä tarvitaan ensiksi se avoin keskustelu eri osapuolten välillä jonka varaan luottamus ja yhteiset tavoitteet rakentuvat. Vasta se voi olla pohjana konkreettisille toimille työhyvinvoinnin edistämisessä. Toki selvityksessä on mukana paljon hyviä esimerkkejä, kehuu Pääskylä.

Työhyvinvointiselvitys osaksi YT-neuvotteluja?

Ohjausryhmässä mukana ollut STTK:n Kajaanin aluetoimiston puheenjohtaja Juha Lehtonen näkee selvityksen tuovan paljon hyvää muun muassa YT-neuvotteluiden rapauttamalle työhyvinvoinnille.

- Voisi ajatella, että jos työhyvinvointikeskustelut otettaisiin käytännöksi myös YT-neuvotteluiden päätteeksi, neuvotteluiden aiheuttama lamaannus saataisiin ehkä osittain hälvenemään. Päästäisiin uuteen alkuun, toivoo Lehtonen.

Myös työntekijäpuoli tunnistaa avoimuuden merkityksen hyvinvoinnin lisäämisessä.

- Avoimuus on tärkein luottamuksentekoväline työpaikalla. Jos meillä on avoin ilmapiiri, kerromme asioista rehellisesti jo ajoissa, eikä vasta sitten kun ollaan aloittamassa toimenpiteitä esimerkiksi YT-menettelyn takia. Se herättää luottamusta työntekijöihin ja luottamusta siihen, että meidän työpaikkamme säilyy.

"Työhyvinvoiva Kainuu" on Akava Kainuun, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Oulun, Kajaanin yliopistokeskuksen, Kainuun Yrittäjät ry:n, SAK Kainuun Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n ja STTK Kainuun aluetoimikunnan yhteishanke. Työhyvinvointikysely lähetettiin 1400 yritykselle ja yhtä monelle työntekijälle Kainuussa. Vastauksia kyselyyn tuli 91 kappaletta.

Lähteet: YLE Kainuu / Heikki Rönty

Lue seuraavaksi