1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Aamun lehdet

Aamun lehdissä kirjoitetaan muun muassa arkkipiispan vaalista ja vaalilinjauksista.

Kotimaan uutiset
sanomalehdessä näkyviä sitaatteja

Arkkipiispan vaali on esillä esimerkiksi (siirryt toiseen palveluun)Savon Sanomissa (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan ehdokkaiden ja heidän tukiryhmiensä kampanjointi on sujunut päällisin puolin sivistyneesti. Eniten on puhuttu samaa sukupuolta olevien parien suhteen siunaamisesta tai homoseksuaalien oikeudesta kirkon virkoihin. Lehti toivoo, etteivät nämä asiat sentään ratkaise vaalia, sillä tavalliselle seurakuntalaiselle kirkko ja sen oppi eivät pelkisty seksuaalisuuteen liittyviin asioihin.

Lehden mielestä olisi perusteltua, että arkkipiispan valitsemiseen osallistuisi nykyistä enemmän koko kirkko. Nykyjärjestelmässä 70 prosenttia kaikkiaan 1 236 äänioikeutetusta tulee Turun arkkihiippakunnasta ja vain 30 prosenttia muualta maasta.

Arkkipiispan työtaakkaa on helpotettu valitsemalla arkkihiippakuntaan toinen piispa. Arkkipiispa on lehden mukaan käytännössä vain Turun ja sen lähiympäristön piispa. Toinen piispa vastaa seitsemästä rovastikunnasta. Lehden mielestä vaalijärjestelmää voisi kehittää niin, että arkkipiispan kaitsemilla rovastikunnilla olisi yliedustus muuhun maahan verrattuna, mutta muuten Turun arkkihiippakunnan määräävä asema vaalissa purettaisiin.

Kansalaispalvelusta puolueen miina

(siirryt toiseen palveluun)Kainuun Sanomat (siirryt toiseen palveluun) ottaa kantaa kansalaispalvelukseen. Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Eero Heinäluoman johtama puolueen ulko- ja turvallisuuspoliittinen jaosto laati raportin, jonka on tarkoitus pohjustaa puolueen vaalikamppailua. Paperista nousivat otsikoihin: ei Natoon seuraavalla vaalikaudella ja myös naiset kansalaispalvelukseen.

Nato-linjauksessa ei ollut lehden mukaan mitään yllättävää, mutta naisten palveluvelvollisuus on uhkarohkea avaus. Vaalikamppailussa siitä muodostuu puolueelle miina, ellei puheenjohtaja Jutta Urpilainen pysty heittämään edeltäjänsä esitystä ö-mappiin, arvioi Kainuun Sanomat.

Ehdotus on lehden mielestä helppo ampua upoksiin, kun nyt yritetään etsiä keinoja työurien pidentämiseen. Kansalaispalvelus lyhentäisi naisten työuria pituutensa verran. Kainuun Sanomat puntaroi, liekö esimerkiksi laajan yleisen asevelvollisuuden ja suppeamman ammattiarmeijan kustannuksia verrattaessa koskaan huomioitu sitä, kuinka paljon työvuosia varusmiesaika vie. 13 kuukautta kestävä siviilipalvelus lyhentää työuria enemmänkin kuin asepalvelus. Lehden mielestä tämäkin on syytä huomioida.

Kovat vaaliaseet

(siirryt toiseen palveluun)Iltasanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan Sdp haluaa hyvissä ajoin ennen eduskuntavaaleja kerätä varastoonsa kovia poliittisia teemoja, joille voi tulla vaalitaistelussa käyttöä. Nyt otetun Nato-kannan turvin demarit voivat saada kokoomuksen änkyttämään, kun he vaalikeskusteluissa kysyvät, vaatiiko kokoomus Nato-jäsenyyden hakemista hallituksessa jatkamisensa ehtona. Ei tietenkään vaadi, mutta demareita kutkuttaa lehden mukaan kuulla asia kokoomuslaisten suusta.

Myös venkoilu perustuslakikysymyksessä on lehden mielestä syytä tulkita vaaliaseiden hakemiseksi. Puolue ei sitoudu Taxellin komitean ehdotuksiin. Jos hallitukselta tulee komitean kannan mukainen esitys, Sdp voi tällä tietoa yhtä hyvin kannattaa kuin vastustaa sitä.

Uusia säästökeinoja

(siirryt toiseen palveluun)Suomenmaan (siirryt toiseen palveluun) mukaan Sdp:n turvallisuuspoliittisen seminaarin kiintoisinta antia eivät olleet esimerkiksi Nato-linjaukset, vaan ravistelevimman puheenvuoron käytti puolustusvoimien entinen komentaja Gustav Hägglund. Hägglund kehittäisi puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa niin, että Suomi voisi supistaa oleellisesti merivoimiaan ja jättää laivueen verran, eli 20 konetta ostamatta, kun on aika uusia Hornet-kalustoa.

Ehdotustaan Hägglund perusteli Ruotsin vahvoilla ilma- ja merivoimilla, joilla olisi hyvät edellytykset suojata myös Suomen rannikkoa ja vesiteitä. Suomenmaan mielestä Hägglundin ajatusten kehittely voisi ratkaista puolustuksemme ongelman: raha ei tahdo riittää. Hägglundin ehdotukset toisivat suuria säästöjä, mutteivät heikentäisi puolustuskykyämme, kirjoittaa Suomenmaa.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi