1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Selvitysmies ehdottaa kuntaliitosta Oulun seudulle

Ehdotuksen mukaan Haukipudas, Kiiminki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyisivät vuoden 2013 alusta yhdeksi kunnaksi. Kunnan nimeksi tulisi Oulu.

Uuden Oulun kaupunginjohtaja ja hänen mahdolliset kehittämisjohtajansa Kalevan kuvaajan Jarmo Kontiaisen kuvattavina. Kuva: Timo Sipola / YLE

Kuntajakolain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos yksikin lain neljästä edellytyksestä täyttyy. Muutoksen pitää parantaa kunnan toimintakykyä, parantaa asukkaiden elinolosuhteita ja elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä parantaa yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Kuntajakoselvittäjä Arto Kosken mukaan nämä kaikki edellytykset toteutuvat kuntaliitoksessa. Lisäksi Koski toteaa, että kuuden kunnan alue muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden.

Yhdistymisen lähtökohtana on toteuttaa kuntaliitos yhtä aikaa kuudessa kunnassa. Tällä vältetään perättäisten kuntaliitosten ketjuttumisen haitat.

Torstaina julkistetun yhdistymissopimuksen mukaan kuntien henkilöstöä koskeva irtisanomissuoja kestää viisi vuotta eli suoja ulottuu vuoden 2017 loppuun saakka. Lisäksi työntekijöiden asemaa täsmennetään erillisellä sopimuksella.

Yhdistymishallitukseen 21 jäsentä

Hallituksen paikkajako suhteutetaan kuntien kokoon siten, että Oululle tulee yhdeksän paikkaa, Haukiputaalle neljä, Kiimingille kolme, Oulunsalolle kaksi, Muhokselle kaksi ja Yli-Iille yksi paikka.

Uuden kunnan valtapuolue tulee olemaan keskusta kuudella hallituspaikallaan. Kokoomus saa neljä, vasemmistoliitto kolme, SDP kolme ja vihreät myös kolme paikkaa. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit saavat kumpikin yhden hallituspaikan.

Päätökselle aikaa kaksi vuotta

Yhdistymishallituksen toiminta käynnistyy välittömästi sen jälkeen, kun kuntien valtuustot ovat tehneet päätöksen yhdistymisestä ja ovat valinneet yhdistymishallitukseen omien kuntiensa jäsenet.

Yhdistymishallitus vastaa uuden kunnan toiminnan käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes yhteiset kuntavaalit on käyty syksyllä 2012 ja uuden kunnan kunnanhallitus on valittu.

Vanhojen kuntien valtuustot ja hallitukset keskittyvät vuosina 2010-2012 omien kuntiensa toiminnan hoitamiseen ja noudattavat yhdistymissopimusta

Pennasesta uuden Oulun kaupunginjohtaja

Oulun kaupungin nykyinen kaupunginjohtaja siirtyy uuden Oulun kaupunginjohtajaksi. Yli-Iin nykyinen kunnanjohtaja saavuttaa eläkeiän ennen 1.1.2013. Haukiputaan, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon nykyiset kunnanjohtajat siirtyvät uuteen kuntaan kehittämisjohtajiksi. Vuoden 2016 alkuun mennessä he siirtyvät niihin uuden kunnan tehtäviin, joista heidän kanssaan sovitaan erikseen 1.10.2015 mennessä.