Talouskasvatusta vaaditaan alaluokkien opetukseen

Talous- ja raha-asioiden osaamista vaaditaan pakolliseksi osaksi koulujen opetussuunnitelmia jo alaluokilta alkaen. Näin vaativat Finanssialan Keskusliitto, Finanssivalvonta, Kuluttajavirasto, Kuluttajatutkimuskeskus sekä Vakuutus- ja rahoitusneuvosto opetushallitukselle perjantaina antamassaan kannanotossa.

talous

Allekirjoittaneiden tahojen mukaan opetusta yksityisen henkilön talouden hallinnan asioissa annetaan aivan liian vähän, vaikka talous- ja kuluttajataidot sekä oman talouden hallinta ovat välttämätön osa kansalaistaitoja.

Finanssiopetusta tuleekin aikaistaa perusopetukseen ja sen määrää tulee lisätä, kannanotossa vaaditaan.

Nuorten on allekirjoittajien mukaan opittava tekemään perusteltuja päätöksiä rahankäyttönsä suhteen. Heidän tulee myös oppia ymmärtämään säästämisen ja luotonoton merkitys sekä varautumaan odottamattomiin taloudellista tilannettaan heikentäviin tapahtumiin.

Opetusministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan ehdotusta perusopetuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja perusopetuksen tuntijaoksi.

Lähteet: YLE Uutiset