1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. vanhustenhoito

Senioriliike kerää kokemuksia vanhustenhoidosta

Suomen Senioriliike ry kerää joka puolelta maata kansalaisten kokemuksia vanhustenhoidosta. Kyseessä ei ole varsinainen tutkimus, vaan kartoitus, jolla selvitetään kertomusten perusteella suomalaisten vanhusten hoitoa, kertoo Senioriliikkeen hallituksen puheenjohtaja, professori Sirkka-Liisa Kivelä.

vanhustenhoito
Hoitaja tukee vanhusta
YLE

Jo vuosikymmeniä vanhustenhoitoa tutkineen professori Sirkka-Liisa Kivelän mukaan Suomessa ei iäkkäitä ihmisiä arvosteta. Asenteissa iäkkäitä ihmisiä kohtaan olisi paljon parannettavaa.

- Minun mielestäni iäkkäitä syrjiviä asenteita on meillä enemmän kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa. Taustalla on meidän lyhyt kulttuurimme, Suomi on ollut itsenäinen valtio vasta lyhyen aikaa. Meillä suomalaisen sivistyksen kulttuuri on turhan nuori, arvelen sen olevan osasyynä näihin kielteisiin asenteisiin, toteaa Sirkka-Liisa Kivelä.

Koulutus ensisijaisen tärkeää

Kivelän mukaan vanhustenhoidon tason parantamiseksi ensiarvoisen tärkeää olisi koulutuksen lisääminen.

-Koulutusta pitäisi lisätä. Kaikki lääkärit hoitavat vanhoja ihmisiä, mutta lääkärikoulutuksen liian vähän on geriatriaan liittyviä tietoja ja aivan liian vähän vanhusten lääkehoitoon liittyviä tietoja. Tarvitaan siis koulutusta lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle vanhusten hoitoon liittyvissä asioissa. Koulutus on ensimmäisenä tekijä ja totta kai tarvitaan riittävä määrä hoitajia, lääkäreitä,fysioteratpeutteja ja psykologeja jotka osaavat iäkkäiden hoidon. Koulutus on a ja o. Joka sektorilla on tärkeää, että on riittävästi osaajia, joilla on tarpeellinen koulutuspohja, kertoo Sirkka-Liisa Kivelä.

Kokemuksista kootaan kirja

Suomen Senioriliike ry aikoo julkaista saamansa aineiston pohjalta kirjan, jonka avulla herätetään niin päättäjiä kuin muitakin kansalaisia havaitsemaan vanhustenhoidon ongelmia, puutteita ja kehittämistarpeita. Kirjeitä käytetään myös aineistona sosiaalialan ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden päättötöissä. Senioriliike pyytää, että sille lähetetyissä kertomuksissa kiinnitetään huomiota kaikkiin vanhustenhoidon osa-alueisiin - niin fyysisiin, psyykkisiin kuin sosiaalisiinkin. Kansalaisilta toivotaan kertomuksia epäkohdista, mutta myös positiivisista hoitokokemuksista.

Kokemuksia kerätään maaliskuun loppuun saakka.

Suomen Senioriliike ry on valtakunnallinen, puolueista ja uskontokunnista riippumaton yhdistys, jonka tavoitteena on kaikkien kansalaisten turvallinen, laadukas ja arvokas vanhuus.

Lähteet: YLE Satakunta

Lue seuraavaksi