Sarasvuon ylinopeus voi poikia valtakunnallisen ohjeen

Yrittäjä Jari Sarasvuon ylinopeudesta saama ajokielto voi johtaa valtakunnallisen ohjeistuksen laadintaan. Poliisin määräämän ajokiellon pituudesta oli valitettu oikeuskanslerinvirastoon, joka puolestaan katsoi, että vastaaviin tapauksiin kaivattaisiin valtakunnallista ohjetta.

Kotimaa

Tapauksessa on kyse liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuudesta, mutta joka ei kuitenkaan täytä törkeän tekomuodon tunnusmerkkejä.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan vakavaa piittaamattomuutta ei ole määritelty laissa eikä siitä ole valtakunnallista sisäministeriön poliisiosaston antamaa ohjetta. Hänen mukaansa ajokiellon keston tulkitseminen on varsin haastavaa, ja hän kehottaa sisäministeriötä harkitsemaan valtakunnallisen ohjeen laatimista.

Sarasvuo määrättiin syyskuussa väliaikaiseen ajokieltoon kuukaudeksi, koska hän oli ajanut tuntuvaa ylinopeutta Janakkalassa Kanta-Hämeessä. Poliisin mukaan Sarasvuo ajoi 99 kilometrin tuntinopeudella, vaikka nopeusrajoitus oli 50 kilometriä tunnissa.

Oikeuskanslerinvirastoon kantelun tehneen henkilön mielestä teosta määrätty ajokielto oli liian lyhyt.

Poliisiosasto selvittää

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Sarasvuon tapaus on tulkittava niin, että teko oli lähellä törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen rajaa, ja tämä tukisi nyt määrättyä pidemmän ajokiellon määräämistä.

Sarasvuon saama kuukausi on tieliikennelain mukainen vähimmäiskesto ajokiellolle vastaavissa tapauksissa; enimmäiskesto on puoli vuotta. Törkeässä tekomuodossa ajokiellon vähimmäispituus olisi kolme kuukautta.

Puumalainen katsoo kuitenkin, että ajokiellosta päättänyt poliisi ei menetellyt lainvastaisesti tai ylittänyt harkintavaltaansa.

Poliisijohtaja Pentti Sairan mukaan sisäministeriön poliisiosasto selvittää, antaako päätös aihetta täydentää ohjeistusta. Hänen mukaansa kysymys ei ole aiemmin noussut esiin.

- Ilman muuta katsomme ohjeistukset läpi, Saira sanoo.

Ministeriön on ilmoitettava harkintansa tuloksista oikeuskanslerinvirastoon toukokuun loppuun mennessä.

Lähteet: YLE Uutiset