KKO pyytää ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta Gatajev-jutussa

Korkein oikeus (KKO) pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua Malik Gatajevin ja Khadizhat Gatajevan maasta luovuttamista koskevassa asiassa. Asian käsittely KKO:ssa jatkuu EU-tuomioistuimen ratkaisun jälkeen.

Ennakkoratkaisupyynnön mukaan asiassa on monia tulkinnanvaraisia kysymyksiä, jotka vaativat ratkaisua.

Euroopan unionin tuomioistuin ei ole aikaisemmin ottanut kantaa esimerkiksi eurooppalaista pidätysmääräystä ja rikoksentekijän luovuttamista koskeviin seikkoihin. Ennakkoratkaisu yhtenäistäisi pidätysmääräyksiä ja luovutuksia koskevan puitelain tulkinnat EU-maissa.

Gatajevit oli tuomittu Liettuassa vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen muun muassa uhkauksesta ja kiristyksestä. Tuomioiden perusteella Liettuan oikeusministeriö pyysi marraskuussa 2009 pariskuntaa luovutettavaksi Suomesta Liettuaan. Gatajevit ovat Venäjän kansalaisia.

Helsingin käräjäoikeus kieltäytyi tammikuussa luovuttamasta pariskuntaa muun muassa sillä perusteella, että pariskunta oli hakenut Suomesta turvapaikkaa ja hakemuksen käsittely on kesken. Syyttäjä valitti ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen

Korkeimmassa oikeudessa kysymys on siitä, onko pariskunta Liettuan viranomaisten antaman eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella luovutettava Liettuaan kärsimään heille tuomittuja vankeusrangaistuksia.

Pariskunta on vastustanut luovutusta, koska he ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa ja katsovat tulleensa Liettuassa väärin perustein tuomituiksi.

Korkein oikeus on pyytänyt EU-tuomioistuinta käsittelemään asian kiireellisesti. KKO antaa ratkaisunsa unionin tuomioistuimen ratkaisun jälkeen.