Keliakian määrä kaksinkertaistunut Suomessa

Keliakian esiintyvyys on kaksinkertaistunut Suomessa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. 1980-luvun alussa keliakiaa esiintyi noin yhdellä prosentilla aikuisista, kun nyt 2000-luvulla esiintyvyys on jo kaksi prosenttia.

Kotimaa

Väestöseulontatutkimusten mukaan keliakiaa esiintyy Suomessa 1,5 prosentilla lapsista ja 2,7 prosentilla vanhuksista. Taudin esiintyvyys lisääntyy iän myötä.

Tampereen yliopiston lastentautiopin professorin Markku Mäen mukaan keliakia on suurimmassa osassa tapauksista piilevä eikä ihminen tiedä sairastavansa tautia, koska oireet ovat usein lieviä ja epätyypillisiä. Jopa kolme neljästä keliakiaa sairastavasta jää diagnosoimatta ja ilman hoitoa.

Mäen keliakiatutkimusryhmässä on havaittu, että keliakian diagnostiset kriteerit on uusittava, sillä hoitoa vaativa alkava keliakia ei täytä taudin nykyisiä kriteerejä.

Suomen Akatemian Ravitsemus, elintarvikkeet ja terveys (ELVIRA) -tutkimusohjelman hankkeessa on löydetty myös uutta tietoa keliakian puhkeamisesta. Tutkimuksen mukaan virusinfektioilla voi olla vaikutusta keliakian puhkeamiseen. Keliakiaan altistavat riskigeenit ovat yhteydessä ihmisen immuunivasteeseen viruksia kohtaan.

Lähteet: YLE Uutiset