Viisikymppinen ei pärjää laseitta

Viisikymmentä täyttäneistä suomalaisista peräti 99 prosenttia käyttää silmälaseja. Yli 15-vuotiaista liki 70 prosentilla on silmälasit, kertoo Optisen alan tiedotuskeskuksen teettämä tutkimus.

Kuva: YLE

Naiset käyttävät silmälaseja miehiä ahkerammin. Yli 15-vuotiaista miehistä 64 prosenttia katselee maailmaa lasin lävitse, kun naisilla osuus on peräti 74 prosenttia.

Teini-ikäisten ryhmässä ero on vielä selvempi. Nuorista 15–19-vuotiaista naisista 36 prosenttia käyttää silmälaseja, kun samanikäisistä miehistä lasit on vain vajaalla viidenneksellä – mikä on lähes kaksi kertaa vähemmän.

Optisen alan tiedotuskeskus teetti Taloustutkimuksella vuotuisen selvityksensä suomalaisten silmälasien käytöstä. Kyselyyn vastasi vajaa 1 000 ihmistä ja tulokset on painotettu vastaamaan väestön rakennetta.