Neuvottelukunta: Kohtuullisuutta kaivoslain mukaisiin lupakorvauksiin

Pohjois-Suomen neuvottelukunta vaatii kohtuullisuutta kaivoslain mukaisiin lupakorvauksiin. Neuvottelukunnan mukaan on tärkeää, että lupiin liittyvät korvaukset pidetään kohtuullisina ja oikeassa suhteessa kilpailijamaihin, ja näin säilytetään Suomen kilpailukyky malmin etsintäkohteena.

kaivosteollisuus
Northland resources

Lisäksi neuvottelukunta vaatii malminetsintä- ja kaivoslupakäsittelyn nopeuttamista enintään puoleksi vuodeksi. Nykyisin lupien saanti kestää puolitoista, jopa kaksi vuotta, mikä neuvottelukunnan mielestä saattaa kalustojärjestelyjen ja muiden seikkojen vuoksi olla etsintäyhtiölle liian pitkä aika.

Eduskunnan käsittelyssä oleva kaivoslaki säätää malminetsintää, kaivostoimintaa ja kullanhuuhdontaa.

Jos eduskunta hyväksyy uuden kaivoslain, loppuu koneellinen kullankaivuu Lemmenjoen ja Urho Kekkosen kansallispuistoissa yhdeksän vuoden kuluttua eli vuoden 2018 lopussa.

Koneellinen kullankaivuu on kuitenkin edelleen mahdollista Inarin erämaa-alueilla. Kansallispuistossa kullankaivuu on mahdollista jatkossakin perinteisin huuhdontakeinoin. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen mukaan siinä voi käyttää myös pieniä koneita.

Eduskunnan käsittelyssä oleva uusi kaivoslaki edellyttää kullanhuuhdontalupapa valtion omistamilla mailla. Kullanhuuhtoja voi lain mukaan pitää huuhtomalla saamansa kullan ja sivutuotteina löytyvät platinahiput ja korukivet.

Lähteet: YLE Lappi