Vaalijärjestelmä uudistuu pienten puolueiden eduksi

Hallitus on saanut valmiiksi esitykset puolue- ja vaalirahoituksen sekä vaalijärjestelmän muutoksista. Hallitus esittää, että puolueet saisivat vastaanottaa rahaa yhdeltä tukijalta enintään 30 000 euroa vuodessa.

Kuva: YLE

Puolueiden olisi myös ilmoitettava kaikki yli 1 500 euron tukijansa. Valvonnan hoitaisi Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Vaalijärjestelmän uudistuksessa, jonka on tarkoitus olla käytössä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, hallitus esittää vaalituloksen laskemista puolueiden koko maassa saamien äänimäärien mukaan. Samalla tulisi voimaan valtakunnallinen kolmen prosentin äänikynnys ja vaaliliitot kiellettäisiin.

Oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) mukaan uudistus turvaa vihdoin kansalaisten demokraattiset oikeudet. Puolueiden edustajamäärän laskeminen koko maan vaalituloksen pohjalta olisi viime eduskuntavaaleissa vienyt sekä keskustalta että kokoomukselta neljä paikkaa ja SDP:ltä yhden.

SDP vastustaa uudistusta ja olisi halunnut yhdistää pienimpiä vaalipiirejä. Brax ei usko uudistuksen kaatuvan demarivastarintaan. Muiden puolueiden puheenjohtajat tukevat esitystä, ministeri sanoo. Uuden vaalijärjestelmän läpimenoon tarvitaan seuraavassa eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistö.

Hallitus esittää myös eduskuntavaalien vaalipäivän siirtämistä huhtikuun lopulle. Vaalipäivän siirto on tarkoitus toteuttaa jo ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Presidentinvaali toimitettaisiin tammikuun neljäntenä sunnuntaina, joka on viikkoa myöhemmin kuin nykyisin.