1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. vaalit

Keskustele: Mitä mieltä vaalilakiesityksestä?

Eduskuntavaalien vaalijärjestelmää esitetään uudistettavaksi. Eduskunta käy asiasta lähetekeskustelun tänään. Vuoden 2015 vaaleissa kiellettäisiin vaaliliitot. Jo seuraavat eduskuntavaalit käytäisiin maaliskuun sijaan huhtikuussa.

vaalit
Äänestyslippua leimataan.
YLE

Nyt käytävä keskustelu vaalijärjestelmän muutoksista koskee vain eduskuntavaaleja. Osa suunnitelluista muutoksista astuisi voimaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, jotkut jo vuoden 2011 vaaleissa.

Vaalijärjestelmään kaavailluilla muutoksilla tavoitellaan suhteellisen vaalitavan mahdollisimman hyvää ja yhtäläistä toteutumista.

Äänikynnys käyttöön

Eduskunnan lähetekeskustelussa tänään olevan lakiesityksen mukaan kansanedustajanpaikkoja voisi jatkossa saada vain sellainen puolue tai ryhmä, joka saisi vähintään 3 prosenttia koko maassa annetuuista äänistä. Äänikynnys (2 prosenttia) otettaisiin käyttöön myös puoluetuen maksamisessa.

Vaalipiirit käytössä edelleen

Äänestäjät äänestäisivät jatkossakin vaalipiireittäin asetettuja ehdokkaita ja puolueen tai muun ryhmän kansanedustajanpaikkojen määrä perustuisi sen koko maassa saamaan äänimäärään. Paikkojen kokonaismäärä laskettaisiin edelleen d'Hondtin menetelmällä.

Puolueiden saamat paikat jaettaisiin vaalipiireihin käyttäen Hare-Niemayerin menetelmää. Näin kunkin puolueen koko maassa saama paikkamäärä jaettaisiin vaalipiireihin samassa suhteessa kuin puolueen koko maassa saamat äänet jakautuvat vaalipiirien kesken.

Ei vaaliliitoille

Mahdollisuutta puolueiden välisiin vaaliliittoihin esitetään poistettavaksi. Eri vaalipiireissä perustetut valitsijayhdistykset voisivat kuitenkin muodostaa yhteislistan.

Lue seuraavaksi