Työurien pidentäminen kolmikannassa sovittavaksi

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, että työurien pidentämisestä sovitaan kolmikantaisesti. Tavoitteena on lykätä nykyistä eläkkeellesiirtymisikää kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä.

Kotimaa
Mies työskentelee konepajalla.
Ikääntyvien suomalaisten halutaan pysyvän työelämässä nykyistä pidempään.YLE

Työurien jatkamista pohditaan ns. Ahtelan työryhmän esitysten pohjalta.

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat myös uuden kestävän talouskasvun ja työllisyysohjelman laatimisesta.

Pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan aikataulu on varsin nopea.

- Tulemme yhdessä laajalla yhteistyöllä valmistelemaan kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelman, jonka yhtenä osana käsitellään myös työurakysymystä, pääministeri kertoo.

Vanhasen mukaan sovittu työ kattaa seuraavien kuukausien aikana ison liudan asiakokonaisuuksia, joihin kuuluvat muun muassa Talouden kasvu ja tuottavuus, julkisen sektorin tuottavuus, työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden torjunta, ostovoima ja kilpailukyky, työurat ja työttömyysvakuutusrahaston talous.

Pääministerin arvion mukaan tulopoliittiset kokonaisratkaisut ovat kapeita siihen verrattuna mistä nyt on kysymys.

- Tämä työ tulee lisäämään Suomen uskottavuutta.

Tuloksia odotetaan syyskuun puoliväliin mennessä.

Lähteet: YLE Uutiset