Jippii-tuomiosta kantelu oikeuskanslerille

Toinen vankeustuomion saaneista Jippii Groupin entisistä johtajista on kannellut oikeuskanslerille korkeimman oikeuden antamasta päätöksestä. Korkein oikeus ei antanut vankeustuomion hovioikeudessa saaneille Jippiin johtajille valituslupaa.

Kotimaa

Toinen internet- ja teleoperaattori Jippiin entisistä johtajista tuomittiin Helsingin hovioikeudessa viime keväänä pörssirikoksista vankilaan kahdeksi vuodeksi ja toinen vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi.

Lisäksi jutussa tuomittiin ehdollista vankeutta tai sakkoja 13 ihmiselle. Korkein oikeus antoi näistä yhdelle valitusluvan, muille ei.

Kantelussaan lyhyemmän tuomion saanut johtaja vaatii oikeuskansleria turvaamaan muutoksenhakuoikeuden, huolehtimaan siitä, että korkein oikeus ottaa asian käsiteltäväkseen ja keskeyttää hovioikeuden antaman tuomion täytäntöönpanon käsittelyn ajaksi.

Tuomiot liittyvät Jippii-yhtiön vuonna 2001 antamiin pörssitiedotteisiin, joissa yhtiön katsottiin antaneen väärää tietoa taloustilanteestaan. Hovioikeuden mukaan tuomittujen tarkoituksena oli antaa Jippii Groupin taloudesta myönteinen kuva, jotta yhtiö olisi saanut lisärahoitusta.

Lähteet: YLE Uutiset