Kettuja pyydetään taas naalin tieltä

Metsähallitus jatkaa myös tänä talvena ketunpyyntiä naalien asuinalueilla Ylä-Lapissa. Suojelubiologi Matti Melan mukaan Maa- ja metsätalousministeriöltä on saatu tappolupa 300 ketulle.

kettu

Ketunpyynnissä on mukana paikallisia metsästäjiä, jotka voivat käyttää pyynnissä apuna moottorikelkkaa. Melan mukaan tähän mennessä kettuja on saatu noin 50.

Vähentämällä kettuja Ylä-Lapin tuntureilta yritetään taata naalille pesintämahdollisuus sen asuinalueilla.

Naali on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi eläimeksi, jonka kanta on vain 6-12 yksilöä. Viimeksi naalin tiedetään pesineen Suomessa vuonna 1996. Norjassa ja Ruotsissa naaleja on yhteensä noin parisataa.

Lähteet: YLE Lappi