Peräpukama voi olla nuorelle lääkärille kauhistus

Nuorten lääkäreiden pätevyys huolettaa monia pitkään työtä tehneitä lääkäreitä. Perusterveydenhuollon ylilääkäri Mauno Vanhala Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä sanoo, ettei monilla vastavalmistuneille lääkäreillä ole valmiuksia suoriutua edes kaikista terveyskeskusten perustoimenpiteistä.

Kuva: YLE / Susanna Pekkarinen

Nuorten lääkäreiden koulutuksesta on saatu Keski-Suomessa hyviä kokemuksia. Sairaanhoitopiiri on reilun vuoden järjestänyt koulutusta niin sanotuille eurolääkäreille. Vähintään kaksi vuotta kestävän koulutuksen aikana vastavalmistuneet lääkärit työskentelevät ohjatusti aluksi Keskussairaalan päivystyksessä ja sen jälkeen siirtyvät terveyskeskuksiin noin 10 kuukautta kestävälle koulutusjaksolle.

Järjestelmän avulla vahvistetaan nuorten lääkäreiden ammattitaitoa ja toisaalta turvataan lääkärivoimaa maakunnan terveyskeskuksiin, kertoo koulutuksesta vastaava ylilääkäri Mauno Vanhala.

- On jouduttu tilanteisiin, ettei nuorilla, terveyskeskukseen tulevilla lääkäreillä ole ollut riittäviä taitoja selvitä perusterveydenhuollon vaativista tehtävistä. Ei ole esimerkiksi osattu tehdä poskiontelopunktioita, huuhtelua tai peräpukamien hirttämistä. Tai tällaisia pieniä toimenpiteitä kuten rakkopunktioita, jotka ovat terveyskeskuksessa välttämättömiä. Jos ei niitä osaa, menee sormi suuhun ja päivä pilalle ja potilaat joutuvat odottamaan ihmettelevän lääkärin suoriutumista näistä tehtävistä, Vanhala suomii.

Myös soittokierros Keski-Suomen terveyskeskuksiin paljasti tilanteita, joissa etenkin keikkalääkäreiden ammattitaidossa on ollut toivomisen varaa.

Ainutlaatuinen koulutus avuksi

Keski-Suomessa virisikin halu välttää vastaisuudessa tällaiset tukalat tilanteet. Avuksi otettiin tehokkaampi koulutus, jotta lääkärit osaisivat terveyskeskusharjoittelun alkaessa hoitaa normaaleja perusterveydenhuollon toimenpiteitä.

- Päädyimme sellaiseen ajatukseen täällä Keski-Suomessa, että opetetaan nämä valmistuneet lääkärit niin hyvin, että heillä ei tule tällaisia ongelmia enää kun he menevät terveyskeskukseen suorittamaan pakollista perusterveydenhuollon lisäkoulutusjaksoa, Vanhala perustelee.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eurolääkärikoulutus on maassamme ainutlaatuinen. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan lakiasetusta, jonka tavoitteet ovat samansuuntaisia: asetusluonnoksen mukaan eurolääkäreiden on pätevöityäkseen tulevaisuudessa oltava virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään vähintään yhdeksän kuukauden ajan.

Keikkalääkärifirmat vastahankaan

Uudistus ei miellytä keikkalääkärifirmoja. Esimerkiksi Attendo Med One oy:n toimitusjohtaja Pertti Karjalainen sanoo, että asetus monopolisoi kuntatyönantajan aseman.

- Tämmöinen monopolin synnyttäminen kuntasektorille kaventaa lääkärin valinnanvapautta. Ei ole potilaiden etu, että lääkäri tekee työtään väkisin. Me uskomme, että kärsijäksi tulevat etenkin syrjäseudut, missä lääkäritilanne tulee heikkenemään, Karjalainen sanoo.