1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Työryhmä: Opiskelupaikat jakoon arvosanojen perusteella

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat roimasti, mikäli opintojen nopeuttamista pohtineen työryhmän esitys toteutuu. Pääsykokeiden sijaan valtaosa opiskelupaikoista jaettaisiin ylioppilas- tai ammattitutkinnon arvosanojen perusteella. Osa uudistuksista saattaa astua voimaan jo vuoden 2011 keväällä.

Kotimaan uutiset

Työryhmän mukaan opintojen alkuun pääsyä voisi vauhdittaa suosimalla korkeakoulusta ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevia. Opiskeluoikeuden jo saaneet hakisivat uutta opiskelupaikkaa erillisvalinnan kautta.

Työryhmä haluaa myös luopua pitkälti nykyisestä ainekohtaisesta hausta. Ehdotuksen mukaan opiskelijaksi pyrkivä hakisi tiedekuntaan tai koulutusalalle yhden oppiaineen sijasta. Muutos voisi helpottaa korkeakouluja opintotarjonnan ymmärtämistä.

Samalla valintaperusteita remontoitaisiin selkeämmiksi. Korkeakoulujen pitäisi ilmoittaa etukäteen, millaisilla ylioppilas- tai ammattitutkinnon arvosanoilla sekä ainekohtaisilla pisteillä sisään pääsisi ilman pääsykoetta. Lisäksi lukiot velvoitettaisiin laatimaan jatko-opintosuunnitelma yhdessä valmistuvan opiskelijan kanssa.

Uudistukset ehkä voimaan keväällä 2011

- Vien esityksiä eteenpäin niin, että opiskelijavalintojen osalta ehdotukset vaikuttavat jo kevään 2011 valinnoissa. Tavoitteena oli löytää keinot laskea korkeakouluopintojen keskimääräistä aloittamisikää vuodella ja karsia turhia välivuosia, sanoo opetusministeri Henna Virkkunen.

Jatkossa yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin haetaan todennäköisesti yhdessä yhteishaussa, nykyisen kahden järjestelmän sijaan. Työryhmä ehdottaa, että uudistus astuisi voimaan vuonna 2013.

Lisäksi työryhmä sitoisi korkeakoulujen rahoituksen nykyistä tiukemmin opetuksen laatuun sekä tavoitteiden mukaiseen valmistumistahtiin. Työryhmä luovutti esityksensä Virkkuselle tänään torstaina.

Akava varottaa naisistumisesta

Korkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö Akava toteaa, että työryhmän ehdotukset välivuosien karsimiseksi ovat tervetulleita. Akava huomauttaa kuitenkin, että korkeakoulut ovat vaarassa naisistua vielä nykyistä voimallisemmin, mikäli opiskelupaikan saisi pelkällä ylioppilastutkinnolla.

Akava kehittäisi kirjoituksia paremmin jatkokoulutukseen hakemista palveleviksi, muttei luopuisi pääsykokeista. Lisäksi järjestö nopeuttaisi opintojen kulkua parantamalla opinto-ohjausta, etenkin yliopistoissa, ja lisäisi opettajien määrää.

Akava moittii raporttia siitä, ettei se pohdi riittävästi opintojen ja työelämän yhteensovittamista. Järjestön mukaan opiskelijoiden olisi saatava tuntumaa oman alan töihin jo opiskeluaikana, sillä se helpottaisi työllistymistä. Akava vaatiikin korkeakoulujen työharjoittelun järjestämiseen lisää varoja.

- Työllisyyden laatu on raportissa liian vähällä huomiolla. Ei auta, että opiskelijat valmistuvat korkeakoulusta nopeasti, jos he joutuvat suoraan työttömiksi. Korkeakouluista valmistuneiden omalle alalle työllistyminen on otettava yhdeksi rahoituskriteeriksi, sanoo Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen.

YLE Uutiset kertoi jo eilen työryhmään luopuneen harkitsemistaan lukukausimaksuista. Opiskelijat eivät kuitenkaan peruneet koulutuksen maksullisuutta vastustavia tapahtumiaan, joten tänään nähdään useita tempauksia korkeakouluopiskelun puolesta eri puolella Suomea. Tapahtumia on esimerkiksi Turussa, Helsingissä ja Tampereella.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi