Osa Stora Enson pääomanpalautuksesta osinkoa

Metsäyhtiö Stora Enso saanut veroviranomaisilta ennakkoratkaisun varojenjakonsa verokohtelusta. Hallituksen ehdottamasta 0,20 euron osakekohtaisesta varojenjaosta 0,035 euroa on osinkoa ja 0,165 euroa sijoitetun pääoman palautusta.

talous

Yhtiö perii lähdeverot tai ennakonpidätykset siitä osasta jakoa, jota kohdellaan osinkona.

Varojenjaosta osa käsitellään verotuksellisesti osinkona, koska osa varoista on peräisin aikaisempien tilikausien voittovaroista, yhtiö kertoo.

Lähteet: YLE Uutiset