Yhä useampi valmis työuran pidentämiseen

Yhä useampi työntekijä olisi valmis pidentämään työuraansa, selviää Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Sen mukaan kaksi kolmasosaa 45-vuotiasta voisi jatkaa työssä vielä 63 ikävuoden jälkeen, jos oma terveys pysyy hyvänä ja jatkamisesta saa hyvän korvauksen.

Kotimaa

Terveydentilan ja taloudellisten tekijöiden lisäksi työntekijät listaavat tärkeimmiksi vaikuttimiksi työuran jatkamiselle työn mielekkyyden, mahdollisuudet työn keventämiseen sekä työaikajoustot. Työaikajoustot eivät kuitenkaan ole lisääntyneet juuri 2000-luvulla.

Noin reilu kolmannes yli 45-vuotiaista ei suostuisi venyttämään mistään syystä työuraansa. Kielteisimmin työssä jatkamiseen suhtautuvat työtekijäammateissa työskentelevät. Kolme neljästä työntekijästä arvioi pysyvänsä työkykyisenä eläkeikään saakka.

Joka seitsemännellä työssä käyvistä on jokin työtä haittaava pitkäaikaissairaus. Suomalaisten työkykyä heikentävät yhä enemmän ylipaino, runsas alkoholin käyttö sekä liian lyhyet yöunet. Yleisintä ylipaino on miehillä, jotka työskentelevät rakennuksilla, kuljetusten, maatalouden tai tietoliikenteen parissa.

Työssä käyvistä naisista vajaa viidennes ja miehistä yli kolmannes kuuluu selvityksen mukaan alkoholin käytön suhteen riskiryhmään.

Reilu puoli vuotta sitten toteutettuun Työterveyslaitoksen kyselyyn vastasi noin 3 000 työntekijää.

Lähteet: YLE Uutiset