Julkisen ja yksityisen hoidon laatua on usein vaikea vertailla

Suomessa julkinen sektori tarjoaa riittävän hyvät palvelut ja ainakin julkisella puolella kaikki ovat samanarvoisessa asemassa, sanoo Lempäälän terveyskeskuksen ylilääkäri Jorma Kivekäs. Kivekkään mukaan ihmisiltä unohtuu välillä kunnallisen terveydenhoidon tärkein rooli.

Kunnalliset terveyskeskukset
Lääkäri, stetoskooppi
Goodshot / Ludovic Di Orio

- Julkinen sektori pyrkii tarjoamaan välttämättömän ja tarpeellisen hoidon. On paljon hoitoja, jotka eivät ole niin kiireellisiä tai tarpeellisia. Näitä hoitoja saa kieltämättä yksityiseltä paremmin, sanoo Lempäälän terveyskeskuksen ylilääkäri Jorma Kivekäs.

Potilailla ei välttämättä ole oikeita asioita puntarissa, kun vertaillaan yksityisen ja julkisen puolen terveydenhoidon tehokkuutta tai laatua.

- Luulen, että julkista puolta aliarvioidaan ja yksityistä puolta ihannoidaan, vaikka ero ei aina ole niin suuri. Jos ihminen esimerkiksi hakee antibioottia virustulehdukseen ja sitä ei julkisella puolella määrätä, hän hakeutuu yksityiselle puolelle. Jos hän saa kuurin, vaikkei sitä edes tarvitsisi, hän on tyytyväinen. Yksityishenkilön on siis aika vaikea tehdä tätä vertailua, Kivekäs huomauttaa.

Ikärakenne rasittaa

Myös ikärakenne rasittaa julkista terveydenhuoltoa. Asiakasmaksujen nostamiseen ei ainakaan Lempäälän terveyskeskuksen ylilääkärin Jorma Kivekkään mukaan kannattaisi lähteä.

- Tärkeitä olisi niin suuren tuen antaminen kunnallisen terveydenhoidon vahvistamiseen, että jo ensihoidosta lähtien potilaat hoidettaisiin kunnolla. Näin ei tapahtuisi liukumaa erikoissairaanhoitoon ja potilaspakoa yksityiselle puolelle, Jorma Kivekäs muistuttaa.

Olennaista olisi vahvistaa julkista sektoria, jotta kansalaiset saavat kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisen laadukkaat palvelut esimerkiksi terveyskeskuksesta. Näin myös luottamus julkiseen terveydenhoitoon säilyisi hyvänä.

Lääkärikunnan keskuudessa kuulemma yksityisen ja julkisen puolen työnjako on jatkuva puheenaihe. Pääasiassa keskusteluissa mietitään, mitä palveluita kannattaa ostaa yksityiseltä puolelta ja kuinka paljon palveluiden ostaminen rapauttaa julkisia sairaaloita.

Terveydenhuollon työnjaosta yksityisen ja julkisen sektorin välillä keskustellaan torstaina alkaneilla Tampereen lääkäripäivillä. Potilaiden yhdenvertaisuus terveydenhuollossa varallisuudesta riippumatta on ollut myös julkisuudessa esillä viime aikoina.

Lähteet: YLE Tampere / Katri Rauska