1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Työpaikkojen tiedonkulku kangertelee

Hidas tiedonkulku on edelleen ongelmana useimmilla työpaikoilla. Jopa 60 prosenttia suomalaisista työntekijöistä kaipaa nopeampaa tiedonkulkua. Nopeampaa viestintää kaivataan kaikilla aloilla, mutta esimerkiksi terveydenhoitoalalla tiedonkulkuun ollaan erityisen tyytymättömiä. Tyytyväisimpiä sisäiseen tiedonkulkuun ollaan tietoliikenne- ja informaatioalalla.

Microsoftin teettämän tutkimuksen mukaan huono tiedonkulku heikentää työn laatua , aiheuttaa tyytymättömyyttä sekä hidasta toiminnan kehittämistä. Tutkimuksen perusteella voi sen teettäjän mielestä olettaa, että vain 10-20 prosentissa työpaikoista on kohtuullisesti ponnisteltu tiedonkulun edistämiseksi.