Sofia Pankki Oyj:n toimilupa peruutettu

Finanssivalvonta on peruuttanut Sofia Pankki Oyj:n toimiluvan. Pankin toiminta on keskeytetty. Talletusten ja muiden velkojen maksaminen asiakkaille ei ole tällä hetkellä mahdollista. Sofia Pankilla on noin 5 000 talletusasiakasta. Talletuksia on noin 150 miljoonaa euroa.

talous

Toimiluvan peruuttamisen yhteydessä Finanssivalvonta määräsi pankin selvitystilaan ja asetti pankkiin selvitysmiehen hoitamaan selvitystilaa.

Talletusten ja velkojen korvaamisesta tiedotetaan Finanssivalvonnan mukaan mahdollisimman nopeasti. Talletusten ja muiden velkojen maksaminen asiakkaille ei ole tällä hetkellä mahdollista. Talletuksia ja muita velkoja maksetaan takaisin myöhemmin selvitysmiehen määräämällä tavalla. Finanssivalvonta tiedottaa asiasta tarkemmin.

Sofia Pankilla on talletuksia noin 150 miljoonaa euroa. Talletusasiakkaita on noin 5 000. Lisäksi pankilla on rahamarkkinasijoituksia muilta pankeilta tai yrityksiltä noin 30 miljoonaa euroa. Ne eivät kuulu talletussuojan piiriin.

Mahdollisimman suuri osa talletuksista ja muista veloista pyritään maksamaan niin nopeasti kuin mahdollista. Mikäli kaikkia talletuksia ja muita velkoja ei voida maksaa kokonaisuudessaan kohtuullisen nopeasti, talletukset korvataan talletussuojarahastosta sitä koskevien sääntöjen mukaisesti. Talletussuoja on 50 000 euroa tallettajaa kohden. Loppuosa talletuksista ja muista veloista maksetaan sen mukaisesti, mitä pankin omaisuuden realisoinnista saadaan. Finanssivalvonnan tämänhetkisen tiedon mukaan pankin omaisuuden arvo kattaa ainakin valtaosan talletuksista ja muista veloista.

Liiketoimintaa ei saatu kannattavaksi

Toimiluvan peruuttamisen syynä on se, että pankin omien varojen määrä alittaa luottolaitokselta vaadittavan vähimmäismäärän.

Sofia Pankki aloitti toimintansa tammikuussa 2009, eikä sen liiketoiminta muodostunut kannattavaksi pankkitoiminnan jatkamiseksi.

Finanssivalvonta oli asettanut pankille määräajat tilanteen korjaamiseksi. Näin pankille annettiin mahdollisuus neuvotella ratkaisuvaihtoehdoista saattaa pankin omien varojen määrä riittävälle tasolle. Finanssivalvonta päätti toimiluvan peruuttamisesta, kun osoittautui, että ratkaisuvaihtoehdot eivät toteudu.

- Päätös on tarpeellinen tallettajien ja muiden velkojien etujen ja tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi, FiVa sanoo tiedotteessaan.

FiVa: Suomalainen pankkisektori on vakavarainen

Fiva muistuttaa että yleisesti Suomessa pankkien vakavaraisuus on hyvällä tolalla.

- Suomessa toimiluvan saaneiden pankkien vakavaraisuussuhde oli vuoden 2009 lopussa keskimäärin 14,5 prosenttia, minimivaatimuksen ollessa 8 prosenttia. Sektorin omien varojen tappiopuskuri yli minimivaateen oli 9,4 miljardia euroa. Pankkisektorin vakavaraisuus vahvistui loppuvuodesta 2009. Suomessa toimiluvan saaneiden pankkien vakavaraisuus vaihteli 11–144 prosentin välillä, Fiva sanoo tiedotteessaan.

Lähteet: YLE Uutiset