Suomalaiset ovat yhä nihkeitä uusille ydinreaktoreille

Suomalaisten kielteinen suhtautuminen uusiin ydinvoimalahankkeisiin on hieman laskenut viime kesästä, mutta enemmistö kansalaisista ei edelleenkään kannata reaktoreiden lisäämistä.

Kotimaa
Loviisa ydinvoimala ulkopuolelta.
YLE

Joka toinen suomalainen on sitä mieltä, että valmistumassa olevan viidennen ydinvoimalan jälkeen ei pidä enää tilata uusia reaktoreita. Lisäydinvoimaa sen sijaan kaipaa noin kolmasosa kansalaisista.

Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimus Oy:n haastattelututkimuksesta, joka toteutettiin viime viikolla YLE Uutisten toimeksiannosta.

Uutta tai uusia reaktoreita kannattaa nyt 34 prosenttia suomalaisista. Vastustajia on 51 prosenttia ja kantaansa ei osannut tai halunnut ilmaista 14 prosenttia.

Edellisessä vastaavassa tutkimuksessa viime elokuussa lisäydinvoimaa vastusti 55 prosenttia suomalaista. Tutkimuslaitoksen mukaan ero tämänkertaiseen prosenttilukuun on merkitsevä eli on todennäköistä, että vastustus on hieman laskenut.

Ei suuria muutoksia kahden vuoden aikana

Tutkimuksen kysymys kuului: - Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinreaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen.

Ydinvoiman kannatusta mitattiin tällä kysymyksellä nyt neljättä kertaa. Ensimmäisen kerran tutkimus tehtiin kaksi vuotta sitten.

Tutkimussarjassa lisäydinvoiman vastustus on vaihdellut 48 ja 55 prosentin välillä. Kannatuksen vaihteluväli on ollut 34 - 38 prosenttia. Suuria muutoksia puoleen tai toiseen ei kahden vuoden aikana siten ole tapahtunut.

Kaksi naista kolmesta vastustaa uusia reaktoreita

Suuria muutoksia ei ole tapahtunut eri vastaajaryhmienkään näkemyksissä. Esimerkiksi naiset vastustavat miehiä enemmän uusia reaktoreita suurin piirtein samaan tapaan kuin aiemmin. Tällä kierroksella naisista 65 prosenttia vastusti ja 19 prosenttia kannatti lisäreaktoreita. Miehistä puolet (50 prosenttia) kannattaa ja 38 prosenttia vastustaa.

Vanhemmissa ikäluokissa ydinvoiman kannatus on hieman suurempaa kuin nuorissa. Esimerkiksi ikäryhmässä 50 - 79-vuotiaat uuden ydinvoimalatyömaan avaisi 40 prosenttia vastaajista.

Puoluekohtaiset erot ovat suuria. Väkevintä vastustus on vihreissä (91 prosenttia) ja vasemmistoliitossa (87 prosenttia). Keskustalaisista uuden reaktorin vastustajia on jonkin verran enemmän kuin kannattajia. Rkp:ssä ja Sdp:ssä vastustajat ovat selvästi niskan päällä; noin puolet rkp:läisistä ja demareista vastustaa uusia reaktoreita.

Suurinta lisäydinvoiman kannatus on Kokoomuksessa (61 prosenttia) ja perussuomalaisissa (81 prosenttia).

Kannatus ja vastustus korreloivat jonkin verran vastaajien näkemyksiin ilmastonmuutoksesta. Niiden parissa, joiden mielestä ilmastonmuutoksen merkitystä on vähätelty, uusien reaktoreiden vastustus on suurempaa.

Kolme ydinvoimayhtiötä on hakenut periaatelupaa ydinvoimalan rakentamiseksi. Hallituksen on määrä käsitellä hakemuksia vielä tänä keväänä, minkä jälkeen eduskunta äänestää luvista.

Viime viikon maanantain ja torstain välisenä aikana puhelimitse toteutettuun tutkimukseen haastateltiin 1 007 henkilöä. Tilastollinen virhemarginaali on 95 prosentin luotettavuustasolla koko otoksesta noin ± 2,5 prosenttiyksikköä.

Lähteet: YLE Uutiset