JSN antoi Iltalehdelle langettavan päätöksen Halme-kolumnista

Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi keskiviikkona äänin 10 - 1 langettavan päätöksen Kaarina Hazardin Tony Halmetta käsittelevästä kolumnista. JSN antoi Iltalehdelle asiasta huomautuksen.

Kotimaa
Kaarina Hazard
Kaarina HazardVeera Aaltonen / YLE

JSN perustelee päätöstään muun muassa sillä, että jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Periaate koskee journalistisessa etiikassa myös vainajaa. Neuvoston mukaan "kirjoituksen tapa alistaa vainaja kursailemattoman mediakritiikin välineeksi oli omiaan aiheuttamaan lisäkärsimystä omaisille ja läheisille".

Hazardin kolumni Ludwig Borga julkaistiin Iltalehdessä 13. tammikuuta 2010, eli kolme päivää sen jälkeen kun Halme oli löytynyt kuolleena kotoaan.

JSN:n mukaan kolumni sisälsi osin oivaltavaa media-analyysia, mutta myös halventavia viittauksia Halmeen ulkonäöstä ja kuoleman ajankohdasta, joita ei voinut pitää hyvän journalistisen tavan mukaisina.

Kaarina Hazard ei halunnut kommentoida keskiviikkona JSN:n antamaa päätöstä, sillä se annettiin Iltalehdelle. Hän kommentoi kuitenkin viime tammikuussa kolumnistaan noussutta kohua siten, ettei hän kirjoittanut Tony Halmeesta, vaan hän kirjoitti mediakritiikkiä siitä, miten Halmeesta kirjoiteltiin.

Tony Halmeen äiti ei myöskään halunnut kommentoida päätöstä.

Kolumnista tuli JSN:lle yhteensä 108 kantelua, joista 50 ei täyttänyt kantelun muodollisia edellytyksiä. Yhden käsittelyyn otetuista kanteluista teki Halmeen äiti.

Kanteluissa pyydettiin JSN:ää tutkimaan, loukkasiko Hazardin kirjoitus Halmetta tai hänen läheisiään.

JSN on tiedotusvälineiden, kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisenvapautta.

Julkisen sanan neuvosto ei ole tuomioistuin eikä se käytä julkista valtaa.

Lähteet: YLE Uutiset